Sist oppdatert: 10.03.2018 17:37

Lions Club Vassfaret fortsetter med å bygge barn

 

ARILD BJØRNSTAD
 

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Dette er ett av mottoene til Lions.

Den 7. og 8. mars var det igjen kurs i undervisningsopplegget Mitt Valg i regi av LC Vassfaret. Denne gangen var det for nyansatte i barnehagene i Sør Aurdal. De fikk to uforglemmelige dager ledet av den strålende opplagte og dyktige innstruktøren Janne Lindberg fra Det er Mitt Valg. Kursdeltakerne var meget engasjerte og aktive. De ga utrykk for at her hadde de fått et godt verktøy og masse godt påfyll.

Forebyggende arbeid, bygge selvtillit og sosial kompetanse, lære å ta rette valg og være bevisst egne og andres følelser er ikke noe som kan læres på en kveld eller tre. Derfor har Lions brukt mye ressurser på stiftelsen Det Er Mitt Valg. Faget er et fornorsket undervisningsopplegg som bygger på prinsippet « learning by doing». Konseptet benyttes i mange land og kontinenter, da som Lions Quest. Mitt valg spenner fra barnehage t.o.m. videregående samt opplegg for foreldremøter og eget kurs om sexualovergrep og vold mot barn. Mitt Valg er et program som anbefales av Helse og undervisningsmyndighetene. Det kan nevnes at LC Vassfaret også er engasjert i faget i Kenya, der det er et eget kapittel om lærervold. Der bruker lærere pisk!

Alle skoler plikter å ha et aktivt program. Sør-Aurdal har valgt Mitt Valg og LC Vassfaret har fulgt opp med å sponse kurs. Siden 2001 har klubben arrangert til sammen 16 kurs for barnehageansatte, lærere, helsepersonell og politi. Pengene skaffes ved dugnader og salg av produkter som strøsand, kalendere, lodd og tulipaner. Siste helga i april selges tulipaner til inntekt for nettopp Mitt Valg.

På siste kommunestyremøte før jul fikk kommunestyret i Sør Aurdal en orientering om faget Mitt Valg av LC Vassfaret.Flere av representantene hadde enten hatt Mitt Valg på skolen, eller undervist i faget og ga utrykk for at dette var bra. Lc Vassfaret har siden starten brukt kr. 500.000.- samt fått tilskudd fra Lions på det samme, altså er gaven til barna i Sør Aurdal foreløpig kommet opp i kr 1 mill.

Vi gir oss ikke, og 10. oktober samler vi alle ansatte i barnehagene til oppfriskningskurs. Hver høst sponser vi kurs for nye lærere.