Sist oppdatert: 12.03.2018 16:24

Filming og lydopptak i offentlige, kommunale møter

 

ARNE HEIMESTØL
Det kan ofte være vanskelig nok for en tilhører å få med seg alt som blir sagt i kommunale møter. Dette blir enda verre når verken talerstol eller mikrofon blir benyttet. Hvilket alternativ har man da?

 

 

Når det er kommunestyremøter i Sør-Aurdal, er pressen og publikum henvist til ordførerens kontor eller galleriet. I siste kommunestyremøte tok kommunestyrerepresentantene ordet i deler av møtet uten å bruke talerstolen. Dette skjedde etter orienteringen som var gitt om Sør-Aurdalshallen. En anmodning til ordføreren om at mikrofon og talerstol burde brukes, ble ikke tatt til følge.

 

For Hedalen.no blir løsningen heretter å bruke lyd-opptak og/eller video. Det er svært viktig å kunne gjengi det som skjer i møtene på korrekt måte.

Presseforbundet
Dette skriver Presseforbundet på sin nettside:

Kommuneloven § 31 nr 2 gir rett til lydopptak/overføring fra møte. Bestemmelsen lyder slik:

Møteleder skal på anmodning gi tillatelse til at forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video, e.l., eller kringkastes over radio eller fjernsyn, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet.

Merknad til bestemmelsen, hentet fra lovproposisjonen:

«At møter holdes for åpne dører innebærer at alle som ønsker det kan være til stede og overhøre forhandlingene, men uten tale-, forslags- eller stemmerett. Det vil også være adgang til å referere fra møtene, og til å ta opp forhandlingene på lydbånd m.v. og til å kringkaste dem. Det må meldes fra om opptak til møteleder, som bare kan nekte opptak dersom dette vil virke forstyrrende på gjennomføringen av møtet, f.eks. på grunn av lyssetting, sterk støy etc., jf nr. 2.»

Ordføreren svarer
Om dette skriver ordfører Kåre Helland følgende i e-post til redaksjonen:

Sør-Aurdal kommune har gjennom mange år hat radiooverføring frå kommunestyre. Frå nyttår har vi også kuttet ut dette og nå er det kunn Vang som er igjen. Kostnader var hovudsak årsak til at vi kuttet dette ut. Vi har ikkje noe i mot radio overføring eller film striming men dette må gjøers kjent slik loven krever i forkant av filming. Viser her til §31 a nr.2. Jeg ser ikke noe problemer i dette om loven følges og respekteres.

Viser til Oppland fylkeskommune og andre kommuner i Oppland der de har hat striming det siste året. Vi bør også vurdere om vi skal ha lignende løsninger for vår kommune. Dette vil jeg ta opp som egen sak i kommunestyre.