Sist oppdatert: 16.03.2018 21:59

201801503. Kunne det være mulig å gi et grunnkurs i kommuneøkonomien i Sør-Aurdal?

 

SOLVEIG LIE
Alle skjønner at vi må spare. Det gjorde vi før også. Da kunne vi spare til en sovepose. Men det hadde kanskje litt andre dimensjoner enn det vi må spare til nå. Hva er det vi må spare til nå?

Rådmannen er fornøyd. Samtidig har kommunen "økonomiske utfordringer". "Driftsutgiftene er for høge. Det blir flere eldre og færre yngre i kommunen." Det var vel ingen bombe.
Det kan høres som om "kommunen" er noe vi ikke skjønner oss på.
"Kommunen" bør vel være vår venn og ikke vår fiende?

Hvorfor er "kommunen" så negativ? Det er hele tiden "økonomiske utfordringer". Burde vi ikke alle sammen dra i samme retning, og det kan for eksempel være i den retningen at vi finner ut av hva vi trenger og hvordan innbyggerne kan finne seg som best til rette.

Valdres er et varemerke! Vi er stolte over å være fra – og å bo i Valdres.
Men nå kommer altså "kommunen" og sier at de "har drevet økonomien bra til tross for støyen kommunen har opplevd". Og til og med til tross for at " det er så mange gamle her."

For det ser ut som om gamle folk er bare til bryderi. Det glemmes helt at gamle folk var de som bygde opp både bygda og hele samfunnet til de flotte bygdene vi har i Valdres.

Det er så mange som skjønner seg på økonomi. Men kanskje de fleste av oss ikke skjønner seg på økonomien til Sør-Aurdal kommune. Men kunne vi ikke likevel spille på lag? Og fått et grunnkurs i kommunaløkonomi.
På nett. For det bør vi alle ha.

Solveiglie1@gmail.com
971 14 530