Sist oppdatert: 21.03.2018 16:14

Forlik i Rydland-saken

 

Under rettsmeklingsmøte 20. mars 2018 i Eidsiva lagmannsrett kom tidligere rådmann Håkon Rydland og Sør-Aurdal kommune fram til en minnelig ordning, og inngikk rettsforlik. Forliket omfatter også saksomkosningene.

 

– Partene har begjært saken hevet, og retten tar begjæringen til følge. De har frafalt forkynnelse av hevningskjennelsen, leser vi i rettmeklingsprotokollen.

 

Her er rettsforliket:

  1. Sør-Aurdal kommune betaler Håkon Rydland 550 000 – femhundreogfemtitusen – kroner innen 12. april 2018. Kommunen plikter å trekke skatt av beløpet i hht. skattekortet.

  2. Sør-Aurdal kommune betaler til advokat Jostein Nordbø Håkon Rydlands sakskostnader i anledning saken på 282 000 – tohundreogåttitotusen – kroner med tillegg av merverdiavgift. Advokat Jostein Nordbø sender kommunen faktura.

  3. Sør-Aurdal kommune dekker egne sakskostnader.

  4. Partene har ikke noen ytterligere krav mot hverandre i anledning arbeidsforholdet eller avslutningen av det.

  5. Partene har ingen ytterligere kommentarer til saken og avslutningen av den. Partene er gjensidig godt fornøyde med å ha lagt saken bak seg.

  6. Partene begjærer saken hevet som forlikt og frafaller forkynning av hevingskjennelsen. De frafaller også retten til å anke.

  • Her kan du lese hele rettsmeldingsprotokollen.

– Jeg kan bekrefte at vi hadde rettsmekling i går og at vi kom til enighet, sier ordfører Kåre Helland. – Kommunen er glad for at vi nå kom på et nivå som gjør at vi kan legge saken bak oss.


Arkivbilde: KS-advokat Øyvind Gjelstad og ordfører Kåre Helland i tingretten


Arkivbilde: Håkon Rydland og advokat Jostein Nordbø i tingretten