Sist oppdatert: 23.03.2018 19:06

Takk til ordfører Kåre Helland og Håkon Rydland

 

ELLING FEKJÆR

Med tilfredshet leser jeg at Håkon Rydland og Sør-Aurdal kommune ved ordfører Kåre Helland har forhandlet seg fram til rettsforlik. Dette er meget gledelig! Ved å snakke sammen, la følelser få ligge i ro, kan de fleste konflikter og saker avgjøres og løses uten rettsprosesser. Slik jeg ser det, ville begge parter tapt mye om saken hadde kommet opp for lagmannsretten.

Både Håkon Rydland og Sør-Aurdal kommune skal videre. Begge parter er avhengig å ha et så godt omdømme som mulig. Jeg tør påstå kommunen vår har et godt omdømme. Men dette skal tas vare på og videreutvikles.

I Sør-Aurdal har vi mye å være stolte av. Utrolig mange dyktige folk jobber i kommunen, slik at vi alle får gode tjenester fra vugge til grav. Vi har levende bygder og et godt kommunesenter. E16 er snart ferdig utbygd. Jeg ser fram til tunnelen mellom Bagn - Bjørgo åpnes i 2019. En god E16 gir store ringvirkninger i kommunen. I hele kommunen blomstrer et rikt foreningsliv. Kultur gir fellesskap og identitet.

Jeg tør påstå det er godt å vokse opp, bo og bli gammel i Sør-Aurdal.
Det er også fint å drive næring i kommunen vår. Folketallet har dessverre gått ned i kommunen. Vi som driver næringsvirksomhet, må være bevisste på å rekruttere barnefamilier og yngre folk, som ønsker å bosette seg.

 

Det beste virkemiddel for å opprettholde skole- og barnehagetilbudet, er at det er nok barn til å bruke tjenestene. På Fekjær er vi så heldige at vi får sju svangerskapspermisjoner i 2018. Det trenger utviklingen i Sør-Aurdal!

Igjen takk til Rydland og ordfører Helland for at dere la godviljen til!
En god påske ønsker jeg dere begge og alle dere andre som måtte lese min ytring.