Sist oppdatert: 30.09.2018 19:11

Første mølletest gjennomført

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
VIDEOGLIMT: HELGE NORDBY, ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG ARNE HEIMESTØL

I 2012 var Mølla ved Huset i Hedalen i så dårlig forfatning at det var fare for at den ville ramle i elva. Lørdag kunne Bautahaugen samlinger og frammøtte glede seg over at mye av det som en gang var, begynner å fungere igjen.

Mølledammen som er bygd i høst, fungerte godt. Det samme gjorde vassrenna. Korntørka fungerte slik den skal, men det ble ikke malt korn denne gangen. Noen tekniske justeringer må til. Neste sommer håper styret for Mølla at en kan gjennomføre demonstrasjonsmaling av korn.

Vi tillater oss å publisere noen videoglimt tatt med drone, mobilkamera og fotoapparat. Lyden er ikke den beste.

 


Vanndammen rommer 60 kubikkmeterFredrik og Martin ved damluka


Andreas inspiserer damluka


Harald Arne Haugen, leder i Mølleguppa, ønsket velkommen


Arild Bjørnstad er medarbeider fra Bautahaugen samlinger i Møllegruppa


Jon Gudbrand åpner damluka. Han har hatt mye av det tekniske ansvaret.


Renna skal forsyne vannhjul. Disse sitter på to kvernkaller (stokker)


Kvernkallen til høyre ble satt i drift, og fungerer slik den skal.
Den til møllesteinen ble ikke testet denne gangen. Denne trenger mer justering.


Gudbrand Lia, Nils Huset og Bjørnar Bjørnstad følger interessert med.


Reimer fra kverkallen til tørka. Det var vanskelig å få tak i tidsrik reim.


Nils Huset var ofte med da Mølla var i drift.


Harald Arne Haugen og Nils Huset


Mølla står nå støtt og trygt