Sist oppdatert: 11.10.2018 19:45

Arbeid ved Hedalen kirkegård

  LIV BARBRO VEIMODET, KIRKEVERGE

Det vil i nærmeste fremtid bli en del graving rundt Hedalen kirkegård. Dette i forbindelse med at vi skal legge føringsveier for kabelgrøfter og stolpeposisjoner for bl.a. videoanlegg ved Hedalen stavkirke.

Gravingen vil skje på kirkens eiendom og langs gjerdet mot Hedalsvegen. Gravingen kommer dessverre i konflikt med bjørketrærne som står der, og det er derfor søkt om, og gitt tillatelse til, å felle disse.

I forbindelse med gravingen vil det i visse perioder være redusert fremkommelighet ved kirken i uke 42. Vi ber om forståelse for dette.
Bagn, 11/10-2018 Kirkevergen