Sist oppdatert: 11.10.2018 19:42

Forsøpling av naturen ved Søbekkseter

  NILS E. BJERKESTRAND

Det er rent og pent i Hedalsfjella. Men med noen beklagelige unntak. Vi bygget hytte i Hellsenningslia i 2007, betongrørene og metallrøret har ligget i veikanten, like før Søbekkseter, i alle fall siden da.

Plastrørene har ligget der siden veien opp til Høgbrenna ble bygget. Ikke noe vakkert syn. Kan ansvarlig person eller etat rydde opp?

Og så håper vi at ikke de telefonstolpene som ligger langs veien, blir liggende like lenge.