Sist oppdatert: 18.10.2018 17:02

20181018 Driftstilpasninger i SAK

  SOLVEIG LIE

Det vises til:
"Sør- Aurdal kommune Driftsgjennomgang og administrativ organisering - 2018."

Her er det side opp og side ned om å sentralisere tjenester. Det skal "bygges kompetanse" /"ha fokus på å heve kompetansen"/"å ha trygge og kompetente ansatte"-etc. etc.

Det er ingen som er uenige i at det må være kompetente folk som jobber i omsorgstjenestene i kommunen! Men hva med brukerne? Hva med de gamle og demente som også trenger trygghet i livet sitt? Det kan se ut som om de bare er brikker i et spill som skal spilles bort.

*
For demente og gamle er det ikke noe som er viktigere enn trygghet. De skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, og de skal være trygge i nærmiljøet sitt. De bør kunne bo på hjemstedet sitt så lenge som mulig.

Som leder av Foreningen Hedalsheimens venner i to år og pårørende til beboer på Hedalsheimen i snart 8 år, mener jeg å kunne se hvor mye denne tryggheten i nærmiljøet betyr. Her bor det gamle som lever hele livet sitt med Storrustefjellene og Onsknatten som sine egne livskulisser. Det er denne generasjonen som har bygget opp det samfunnet vi har. Det er de som har gjort det mulig at kommunen har fått så god råd at de kan bygge en flott hall på Bagn. De har vært nøysomhetens trofaste apostler gjennom nesten hundre år, og det bør de i hvert fall ikke straffes for ved å bli tvangsflyttet fordi det skal driftstilpasses.

Slik jeg leser dokumentet – (det er på 104 sider – så jeg har ikke lest alt) – er det viktigere for de ansatte å ha trygghet i hverdagen sin enn det de eldre skal ha.

Det var en merkelig kommentar fra rådmannen i siste "utvidet formannsskap" på tirsdag: "At eldreomsorgen er på et så høyt nivå at "mange seier at de er glade for at foreldra bur i Sør Aurdal og ikkje i Bærum".

Det er virkelig fint hvis det er slik. Det er å ønske at dette er en dokumentert påstand siden den ble sagt i formannskapet.

Venneforeningen – som har som formålsparagraf å lage trivselsfremmende tiltak på Hedalsheimen – har blant annet arrangert flere dansekvelder på Hedalsheimen. Og ingen som har vært der betviler gleden beboerne har for dans og musikk!

Dans og musikk burde alle gamle få tilbud om. Så her er en oppfordring til omsorgstjenesten i Sør Aurdal kommune:

Gi de gamle og demente mer musikk og dans i hverdagen! Da vil man oppnå større trivsel og til og med bedre helse for de gamle. Det er ikke sikkert at det er bønnemøter de gamle trenger mest. For dans og musikk trener tross alt opp både kropp og sjel.

Solveiglie1@gmail.com