Sist oppdatert: 26.10.2018 18:33

Svar på åpent brev om fiber

  ORDFØRER KÅRE HELLAND

Oppland er et fylke med særdeles dårlig dekningsgrad på fiber. Dette har vi forsøkt gjøre noe med gjennom tett dialog i Valdres opp mot fylket. Her har vi fått bra utslag takket være gode søknader og tett samarbeid i Valdres også.

  • Les brevet her.

De lokale nettselskapene har også bidratt sterkt til de gode søknadene gjennom sitt arbeide. Jeg har på vegne av Valdres også ved flere anledninger deltatt i møte opp mot stortingspolitikere for å signalisere behovet for igjen ha et håp om at statlige rammer økes. Så langt har det motsatte blitt gjort av regjeringen. Dette oppfattes fra min side som en klar sentralisering.

Sør-Aurdal kommune har som mål at våre innbyggere skal få tilbud om fiber. Vi jobber aktivt med å få til fiberutbygging i hele kommunen. Kommunen oppfordrer alle som bor i bygdene som ikke har fått tilbud om fiber ennå, til å samles og skrive seg på liste om at de ønsker fiber. Disse listene kan sendes inn til utbyggerne med kopi til kommunen. Her kan bygdeutvalgene i kommunen spille en aktiv pådriver rolle.

Sør-Aurdal kommune gav støtte til utbygging av Hedalen syd med 580.000 kroner, og var med i prosjektet i Brunbakklia. Kommunestyret har bevilget 1,454 millioner kroner i støtte til fiberutbygging i Begnadalen og på Leirskogen for 2019. Disse to prosjektene blir lyst ut og utbygging er planlagt i 2019.

Kommunen er også en pådriver for å få til mer kommersiell utbygging. Telenor har satt i gang prosjekt i forhold til kommersiell utbygging av Bagn. Prosjektet har fått så stor tilslutning at utbygging vil bli igangsatt 2018/2019.

Kommunen er i dialog med utbyggerne i forhold til kommersiell utbygging av andre områder i Sør-Aurdal. Vi håper at fylkeskommunen og staten vil være med oss på å støtte videre utbygging av gjenstående områder i kommunen slik at alle bygder blir utbygd.

Sør-Aurdal vil ha dette på dagsorden ved flere anledninger og vi vil ut i fra politiske vedtak gjennomføre ulike tiltak.