Sist oppdatert: 28.10.2018 10:19

Beklaget og kom med nytt tilbud

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDE: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Direktør for leveranse i Eidsiva Bredbånd, Tom Caspersen, besøkte sist fredag Goplerud i Hedalen. Han fortalte at det siste muntlige og skriftlige tilbudet Mari Goplerud og Ola Rygg hadde fått om fiberutbygging, aldri skulle ha vært sendt, beklaget, og kom med nytt forslag til løsning på floken.


Fra venstre: Nils Magnar Goplerud Rygg, Tom Caspersen, Mari Goplerud og Ola Rygg

Utbyggingskostnadene er på totalt 150 000 kroner. Avtalen som Mari og Ola aksepterte 18. oktober, tilsa et anleggsbidrag på 3 990 kroner – det samme som andre kunder i fiberprosjektet Hedalen sør betalte. – Under disse forutsetninger kan dessverre ikke Eidsiva bredbånd bygge fiber til en enkelt husstand, sa Caspersen.

Rettslig bindende avtale?
Ola Rygg, som er pensjonert lagrettsdommer, understreket i møtet at han ikke hadde hørt noe som skulle tilsi at avtalen som var inngått, ikke skulle være rettslig bindende. Den oppfatningen delte ikke Caspersen.

Mellomløsning?
Samtidig beklaget Caspersen sterkt belastningen selskapet hadde påført familien, og la frem et delingsforslag som partene kunne arbeide ut ifra for å se om floken kunne løses. Dette innebærer at Eidsiva bredbånd stiller opp og tar sin andel, og at Goplerud tar sin, eventuelt i samarbeid med kommunen eller tilsvarende.

Mari Goplerud og Ola Rygg gikk ikke med på kansellere avtalen, men søker nå kommunen om økonomisk støtte til prosjektet slik at utbyggingskostnadene for dem kan komme på et akseptabelt nivå.

– Eidsiva bredbånd oppfatter at det nå er en god dialog på en mulig løsning i denne saken. Det er et stort behov for gode bredbåndsløsninger for alle i Norge, og da må bredbåndsaktørene bygge lønnsomt og fornuftig sammen med den enkelte husstand og f.eks. kommunen for å få til et spleiselag der det ellers vil være utfordrende å bygge fiber, sier Caspersen.