Sist oppdatert: 29.10.2018 06:12

Hedalen Aktivitetspark, ei oppdatering

  NAGNE RUUD
Styret for parken har arbeidet med å få planen realisert siden 2016.
Investeringsramma er på kr 900 000. Prosjektet er finansiert ved egne midler, gaver fra lokale lag og foreninger, gavetildeling fra DNB-stiftelsen, samt spillemidler og kommunale midler som utløses når spillemidler blir innvilget
.


Fullfinansieringa var på plass i sommer, og oppstarten skjedde i slutten av juli. Entreprenører ble invitert til gi anbud på definerte oppgaver som skulle gjøres i høst. Kenneth Aaslie fikk jobben og har gravd og forflyttet store mengder masse. 340 m rør av forskjellig størrelse er gravd ned.

Det er noe som heter at den som har flaks trenger ikke vett. Vi har gått mellom 4 og 5 meter ned i terrenget, og flyttet og jevnet bort i mot 1000 m3 masse, - uten å finne store steiner eller fjell. I Hedalen! Men 30 cm under grastorva på flata ned for ballbingen, - der var mor-Norge. Men det betyr ikke så mye.

Prosjektet består av:

 • Skileikanlegg/akebakke nord/ned for barnehagen.

 • Sykkelbane (pump track) på opparbeidet slette mellom akebakken og vegen ned mot idrettsbanen.

 • Løypa skal gå i kryss og tvers, over humper og dumper og gjennom konstruerte doseringer på den opparbeidde flata, og blir ca. 200 m lang.

 • Lage til et lite og intimt sosialt møtested, hvor foreldre kan møtes mens barna er i aktivitet i området.

 • Sykkelløype med tur- returløp, i nedre del av trelunden ca. 260 m.

 • Leikeapparater som Sør-Aurdal kommune selv anskaffer, innenfor ei ramme på kr 250 000, montert. (Beløpet inkludert i totalramme nevnt innledningsvis.)

 • Aktivitetsapparater, 12 i alt, som skal monteres og fundamenteres på flata nedenfor ballbingen. I alt ca. kr 190 000 montert.

Ettersom det tok tid å få prosjektet fullfinansiert, måtte vi innse at tida ble for knapp til å få anlegget ferdigstilt i 2018. Stort sett alt grovarbeid og masseforflytning er gjort, slik at gjenstående arbeid er:

 • Montering og fundamentering av alle leike/aktivitetsapparatene. Det er Hedalen Bygdeutvalg som har påtatt seg lederoppgava med å få dette arbeide gjennomført.

 • Konstruere og bygge sykkelbanen med 170 m3 masse som er tatt ut fra den store haugen som befant seg mellom vegen ned til klubbhuset og skolebygget. Det er Hedalen Skoles Venner som har påtatt lederansvaret for denne oppgava. Her trengs det for øvrig en god del innleid maskininnsats.

 • Rake og stusse skråninger rundt sykkelløypa, og i skråningen mot klubbhuset.

 • Fylle tomtene med dreneringsmasse og støtsand, eventuelt bark, etter at montasjen er ferdig. (En del av entreprisa som det er inngått kontrakt på.) Deretter pynte til rundt aktivitetsapparater og leikeapparater. De to sistnevnte postene skal administreres av Hedalen IL.

 • Gjøre for- og etterarbeid knyttet til grassetting (såing) av de områdene som er mulig og naturlig, slik at man forhindrer oppvekst av bjørk og annet løvverk, i alle fall de første årene. Det er per nå litt uklart hvem som påtar seg lederansvaret her, men vi har fått utsagn om at FAU ved skolen vil trå til, og da i samarbeid med Grøntgeneral Geir Øverby.

Arbeidene må være ferdig til sommerferien 2019, fordi vi har tidsfrist med å rapportere til DNB-stiftelsen innen 1. september 2019.

Det blir altså en god del manuelt dugnadsarbeid på vår-forsommer 2019. Vi satser på å få med oss barn og ungdom fra mellomtrinnet og oppover, foreldre, besteforeldre, onkler og tanter, ja i det hele tatt alle som føler interesse for å få til en nyskaping i bygda, som forhåpentligvis vil bli til gagn for lokalsamfunnet, og ikke minst for skolen.

Ser du noen av de opplistede oppgavene som interessante, så si gjerne fra hvor du helst vil jobbe.

Omfanget av dugnad, spør du? Vanskelig å si, alt avhengig av hva Geir ønsker av for- og etterbearbeiding av skråninger, men det kan fort bli 200-400 timer. Fordeler man 400 timer på 80 deltakere, så blir svaret 5 timer på hver.

Du kan påregne at en av de før nevnte organisasjonene vil la høre fra seg, og du skal være velkommen til felles løft for felles verdier.

Informasjon vil dessuten komme på Hedalen.no. Men enn så lenge så lar vi alt snø ned.

Men AKEBAKKEN for skileik og tradisjonell aking er ferdig til bruk. God tur, om du måtte ta i bruk den nedre og snille delen av bakken, eller du går til topps. Gjør du det sistnevnte, så bør du verken har høydeskrekk eller være redd for fart.
Vi ses til våren.
God vinter til alle!


Befaring


Maskina på plass


Krakalass


Krefter i sving


Drenering må til


Sakte går den, men sterk er den


Og plutselig var formen på akebakken der


Klar til fundamentering og montering


Her var det en gang en stupbratt haug


Sykkelstien tar form


Kenneth Aaslie har hatt ansvaret for gravearbeidene