Sist oppdatert: 02.10.2018 20:12

Sør-Aurdal KrF orienterer

  HARALD LIODDEN

I forbindelse med nominasjon til fylkes- og kommunevalg 2019 planlegges følgende:

Styret i Sør-Aurdal Krf. hadde møte 25. sept. der det ble lagt en plan for nominasjonsprosessen. Denne går i hovedsak ut på følgende:

 • Styret, som fungerer som nominasjonskomité, kontakter potensielle listekandidater til kommunevalget innen 15. okt.
   
 • KrF-medlemmer og sympatisører inviteres til medlemsmøte på Soltun, Garthus mandag 15. oktober. Her vil man diskutere videre valgstrategi ut fra responsen på forespurte listekandidater. Videre skal det på dette møtet prioriteres 10 listekandidater til fylkestingsvalget som respons på 2. gangs høring, samt velge utsendinger til Oppland/Hedemark KrF sitt nominasjonsmøte hvor endelig fylkestingsliste vedtas.
   
 • På lokallagets møte på Soltun blir også fylkesleder i Oppland KrF, Toril Kristiansen, med for å orientere om KrFs veivalg i regjeringsspørsmålet. Det skal også velges utsendinger til KrFs landsmøte 2. november.

  • Det blir innkalt til et lokalt nominasjonsmøte før jul der endelig liste for kommunevalget 2019 vedtas. Hit ønsker styret en så bred oppslutning som mulig for å få en liste som gjenspeiler hele kommunen både aldersmessig, kjønnsmessig og bygdemessig.
   
 • Utarbeidelse av nytt partiprogram vil skje litt ut på nyåret.
   
 • Frist for innlevering av kommuneliste er 31. mars 2019.

  For Sør-Aurdal KrF, Harald Liodden
  Lokallagsleder