Sist oppdatert: 29.10.2018 16:54

Sør-Aurdal Arbeiderparti orienterer

  STIG SOLBREKKEN

Sør-Aurdal Arbeiderparti jobber aktivt for å verve nye medlemmer. Partiet har i dag 83 medlemmer og er det nest største kommunepartiet i Valdres. Det er bare Nord-Aurdal Arbeiderparti som er større.

Sør Aurdal Arbeiderparti er kommet godt i gang med arbeidet med å utforme nytt program og nominasjon av kandidater for valg perioden 2019-2023.
Nominasjonsarbeidet så langt viser at partiet vil ha mange listekandidater fra ulike deler av kommunen.

Det er svært positivt at så mange vil engasjere seg i politikken. Vi regner med å ha alt ferdig i løpet av november.