Sist oppdatert: 31.10.2018 06:45

Kritisk journalistikk

  SOLVEIG LIE

20181030 En ny forskningsrapport om lokale medier har funnet ut at "kritisk journalistikk er mangelvare og at halvparten av sakene har bare én kilde". Kan dette også gjelde avisa-valdres/"Valdres"?

Lokalmediene bør spille en viktig rolle i samfunnet. Og gravende og kritisk journalistikk er en viktig del av medienes demokratiske oppgave.
Lokalmediene skal jo være en minnebank om vår kollektive hukommelse.

Så hvorfor har avisa-valdres/"Valdres" blitt så bleik? Det er lite å lese i avisa-valdres/"Valdres". Det er mest kultur og sport. Og så er det alltids noen nye veier som er under bygging.

Hvor er den gravende journalistikken? Hvor er den lokalavisa som tør å grave og informere oss om ting som vi som lesere kan ta stilling til? Og få en diskusjon rundt. Det kan vel ikke være slik at man ikke tør å grave? Eller er det et for lite miljø i Valdres? Det kan kanskje være slik at alle skal være enige og ingen skal være uenig.

Men da blir det i hvert fall ingen vekst. For å få vekst må det mange meningsytringer til. Og det ser det ut til – for en stor del – å mangle i avisa-valdres/"Valdres".

Lokalmediene må etterstrebe et mangfold av ytringer. Lokalpolitikerne – som tross alt bestemmer i kommunene våre – må være mer på tilbudssiden. Og lokalmediene må ta det opp. Det er jo det lokale medier skal bidra til. For hvor ellers kan vi få informasjon fra?

Lokalavisene bør vite hva befolkningen vil ha. Vil vi ha bygdeutvikling eller sentralisering eller begge deler? Hvordan står det til med innvandring og integrering i Valdres? Hvilke prioriteringer har kommunen? Hvilket samfunn vil vi ha? Hvorfor går det så tregt med fiberutvikling i Valdres?

Vi må huske på at lokalavisene får pressestøtte fra offentlige midler. Bare der ligger det er krav om informasjon.

Det er ikke nok med noen få debattinnlegg i avisa-valdres/"Valdres" – for lokalavisa spiller en stor rolle i samfunnsutviklingen. Hvis lokalavisene ikke tar den utfordringen – hvem skal ta den da? Og hvor skal vi få kunnskap om politiske vedtak i kommunene i Valdres hvis ikke lokalavisa tar det opp?

Det er viktig å huske på at lokalavisa "Valdres" er en svært viktig samfunnsaktør i Valdres. Den har ingen konkurrenter. Den bør informere oss om viktige ting som skjer i hele Valdresregionen – kommune for kommune. Og samfunnsutviklingen baseres på politiske vedtak. Derfor må avisa-valdres/"Valdres" informere og legge til rette for en demokratisk utvikling som gir informasjon til alle innbyggerne – slik at alle kan ta del i samfunnsdebatten.

Solveiglie1@gmail.com