Sist oppdatert: 03.10.2018 20:26

Hedalens Vel

 

 Hedalens Vel ble stiftet i 1924 med formål om å gi tilskudd til folk
 som var i en vanskelig økonomisk situasjon slik at de kunne kjøpe
 seg eiendom etc
.
 
 Med tiden har behovene endret seg, og de siste gangene det har blitt
 delt ut midler har det blitt tildelt studerende ungdom fra bygda.
 
 Midlene som skulle deles uth, skulle kun tas av rentemidlene. Siden
 renta har vært lav lenge, har det ikke vært noe å dele ut på flere
 år.
 
 Revisor ba derfor nåværende styre om å bestemme velets framtid.
 
 Vi ble enige om at vi ville avvikle. Pengene skulle da gis til en
 mottaker som oppfylte noen av formålene. Vi bestemte at Hedalen
 Ungdomslag skulle få de.
 
 Vi mente at Hedalen ungdomslag favner alle aldersgrupper med sine
 aktiviteter og lokalet som de leier ut til ulike anledninger.
 
 På bakgrunn av dette søkte vi stiftelsestilsynet om tillatelse, og
 de godkjente det.
 
 For Hedalens Vel
 
 Kjell Berg
 
 Emmy Bakkom
 
 Rolf Gunnar Olsen
 
 Line Sandli
 

Gro Skinningsrud