Sist oppdatert: 04.10.2018 08:16

Eliteokse fra Hedalen

  Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal bidra i avlen fra oktober. Tre av oksene er fra Oppland. Den ene av disse kommer fra Hedalen, og oppdrettere er Alli Marie og Geir Morten Brenden.


Foto: Jan Arve Kristiansen

De 24 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra 6 ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med ti okser, Hordaland med fire okser, Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal med tre okser hver og Rogaland med én okse.

NRF-Eliteoksene fra Oppland er:

  • 11931 Veflen fra oppdretter Jorunn Elise Veflen, 2973 Ryfoss

  • 11935 Haakenstad fra oppdretter Pål Håkenstad, 2680 Vågå

  • 11918 Knutlia fra oppdretter Alli Marie og Geir Morten Brenden, 3528 Hedalen

– Det er ikke så mye kroner å hente, med for oss er det en stor ære! Dette er vel noe vi opplever én gang i livet, sier Geir Morten Brenden.

 
Se omtale

11931 Veflen og 11935 Haakenstad er nye på listen, mens 11918 Knutlia er med videre fra forrige periode.

Stor anerkjennelse for bonden
For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno, samt kr 1,- per dose for sæd brukt i Norge. 

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Omtale av oksegruppa

Det er valgt ut totalt 24 NRF-eliteokser. Elleve av disse var med i forrige runde, mens tretten er nye. Alle disse oksene er født i siste halvdel av 2016.

Som gruppe er utvalget generelt veldig sterk på egenskapene melk (både innhold og melkemengde), jurhelse (celletall og mastitt), jureksteriør (jurdybde og jurfeste) og fruktbarhet.

De svakeste egenskapene er utmjølking, beinstilling, jurbalanse og spenelengde og -tjukkelse. Men det vil også for disse egenskapene finnes okser som er positive og har høye verdier. Ni av de 24 oksene er kollet, og to av disse er homozygot kollet (gir kun avkom født uten hornanlegg).

Det er god spredning på farskap til oksene, og dette er viktig for å unngå innavl. Det er totalt 21 ulike fedre til de 24 oksene, og det betyr at kun tre av oksene har en halvbror med i utvalget. Det er 19 ulike morfedre til oksene. 10795 Hoøen er hyppigst representert, som morfar til tre av oksene.