Sist oppdatert: 06.10.2018 18:17

Asfalterer for 4 millioner kroner

  ARNE HEIMESTØL
På årsmøtet for Nesbyen–Hedalen veglag 25. mai 2018  ble det enstemmig vedtatt å asfaltere to strekninger veglaget har ansvar for. Asfaltarbeidene er påbegynt, men ikke fullført på grunn av snø.

Det er strekningen Kringletjern–Åslisetra pluss vegen fra grushuset ovenfor Todalsdammen til skiltet for Nes østmark (samlet 5 km) som blir asfaltert. Finanseringen skjer med egenkapitalen og driftsoverskuddet for 2018.

Arbeidene i Todalen er ferdige. Stigningen her har ført til problemer med humpete veg. Dette er løst. På Teinvassåsen er strekningen som ble utbedret i fjor, asfaltert. Resten gjenstår.