Sist oppdatert: 10.09.2018 17:26

Eiendomsskatt

 

KJELL JOHANSEN, HYTTEEIER

Jeg har mottatt krav om eiendomsskatt for 2. termin. Overraskelsen var STOR da jeg oppdaget at satsen var økt fra 2,50 til 2,90. Dette er en økning på 16 %!

Er det gitt informasjon til hytteeierne i kommunen om dette? Hva er det i dagens økonomi som tilsier en slik økning?

Hva har hytteeierne i kommunen fått, som tilsier denne økning? Hva har i det hele tatt kommunen bidratt med overfor hytteeierne, spesielt i hedalsområdet?