Sist oppdatert: 12.09.2018 21:10

Tverrpolitisk kommuneliste svarer

 

Hedalen.no har utfordret listene/partiene i Sør-Aurdal til å svare på spørsmål knyttet til forberedelse av nytt kommunevalg. Her kommer svarene Tverrpolitisk kommuneliste har gitt. 

 

Tpk har kommet igang med forberedelser til valget 2019. Vi synes det er positivt at media (Hedalen.no) engasjerer seg tidlig i valget 2019. Tpk har ingen medlemsliste da vi er åpen for alle som er uavhengig av politisk ståsted.

Vi prøver å engasjere bredt for å finne konkrete saker å jobbe videre med som folk flest er opptatt av. Vi ønsker å være en  lettbeint, enkel organisasjon som ønsker en kort vei fra sak til handling.

Vi synes det skjer mye positivt i kommunen. Som utbygging av veier, gangveger, hytteutbygging, skole bygg. Flerbrukshall osv.

Nå ser vi opp å fram å vil bygge bygda våres opp som ein god merkevare!
Vi syns det er positivt at Hedalen.no setter søkelyset på tilflytting til kommunen godt samarbeid over kommunegrenser løypelag og lign.
V/leder TPK
Erlend Andreas Bringsli

 

Her er spørsmålene vi stilte: 1. Hvor mange medlemmer har TPK? 2. Hvilke muligheter har medlemmene til å påvirke politikken lista fører i kommunen? 3. Hva gjør dere for å rekruttere nye medlemmer? 4. Hvordan blir nominasjonsarbeidet lagt opp?

5. Hvordan legger dere opp arbeidet med utforming av program? 6. Hvilke saker vil dere framheve som vinnersaker for dere i inneværende valgperiode? 7. Hvilke saker ønsker dere å prioritere i siste del av valgperioden?