Sist oppdatert: 17.09.2018 18:24

Reguleringsplan for Fosstopp vedtatt

 

ARNE HEIMESTØL

Planen legger til rette for inntil åtte tretopphytter i Fossholtmarka, samt for nødvendig infrastruktur. Sør-Aurdal ble med dette den første kommunen i landet som behandlet reguleringsplan for tretopphytter.

  • Les kommunestyresaken her.

Den første tretopphytta ble tatt i bruk like før jul 2017. Fosstopp AS er nå i gang med bygging av ytterligere to hytter. Disse er større enn den første.

 


Foto: Arne G. Perlestenbakken

 

Kan snart ta imot grupper
– Vi er både stolte over og glade for at reguleringsplanen nå er endelig godkjent, og vi kan komme oss videre med oppmåling og tinglysning av området, sier styreleder Tor Ingar Nordby.

Fra 1. januar vil Fosstopp AS ha større kapasitet og kan ta i mot grupper for overnatting. – Vi har inngått samarbeide med Valdres Næringshage for å styrke vår markedsposisjon, og samtidig ønsker vi å kunne bruke valdeslogoen i all markedsføring. Det er viktig for oss å være med og fylle merkevaren Valdres med et godt innhold og gode opplevelser, sier Nordby.