Sist oppdatert: 17.09.2018 22:01

Hærverk på Søbekkseterveg-bommen

 

Søndag ettermiddag har en traktor på vei ut av veganlegget fjernet steinene som blokkerer for passasje utenom bommen.

 

Steinene er dyttet ut i myra og må hentes opp igjen med graver e.l. redskap. Ola Einar Grøv, styreleder i Søbekksetervegen, forteller at en har signalement på traktor som har vært i veganlegget den aktuelle dagen.

 

– Vedkommende som har utført dette, gis mulighet til å kontakte oss og rydde opp etter seg, hvis ikke vurderes saken anmeldt med de opplysningene som foreligger, sier Grøv.