Sist oppdatert: 18.09.2018 20:04

Selskapsstrategi for kommunerevisjon IKS

 

ARNE HEIMESTØL

Kommunestyret behandlet denne saken sist torsdag, og et forslag til vedtak fra ordfører Kåre Helland fikk enstemmig tilslutning.

 


Olav Kristian Huseby (H) tok et oppgjør med "medias" omtale av saksframlegget

– Korrekt saksbehandling
Ordføreren sa at rådmannen hadde lagt fram denne saken i tråd med kommuneloven. – Vi står fritt til å komme med innspill i saken.

Olav Kristian Huseby støttet måten saken ble lagt fram på og la til at enkelte andre rådmenn hadde prosedert saken langt utenfor det de skal gjøre. – Jeg støtter det som har vært gjort her i Sør-Aurdal, sa Huseby.

Her er vedtaket:

Sør-Aurdal synes selskapsstrategien danner et godt grunnlag for det videre arbeidet og forventer at styret vil samordne innspill som legges frem for endelig behandling i representantskapet.

Sør-Aurdal har følgende kommentarer:
Det er viktig med klare skiller som det er beskrevet. Felles med Hallingdal danner grunnlag for en større, rasjonelt og faglig dyktigere revisjonsselskap.

Pkt.3. Kommunerevisjon må ha fri muligheter for å kontrollere kommunene i arbeidet som gjøres. Sør-Aurdal mener ikke det skal legges opp til rutiner for avdekking av feil og mangler
i saksbehandling til rådmann før kommunestyrebehandling. Blir feil og mangler avdekket gjennom andre saker bør dette tas opp med kontrollutvalgene før mer arbeid settes i gang.

Det er viktig at saker som har vært til behandling hos kontrollutvalgene i så stor grad som mulig legges ut til offentligheten uten at de må be om innsyn.