Sist oppdatert: 21.09.2018 18:00

Flere har meldt interesse for fiber

 

ARNE HEIMESTØL

Bygdeutvalget har arbeidet med å få flere til å bestille fiber. – Ca. 20 husstander er tilføyd lista for strekningen Hallum-kirka m/Øvrevegen, minus Bergsbakka, opplyser Mari Ole Lie

 

 Totalt er det da 65 husstander i det området, og vi håper at prisinga av prosjektet hos Eidsiva går bedre enn sist.

 

Det lyktes ikke å komme i kontakt med alle husstandene, så hvis flere vil melde interesse, bes disse om å ta kontakt med Hedalen bygdeutvalg.

 

SAE og Eidsiva har fått overlevert den nye lista, og Nils Martin Sætrang sier at SAE vil kunne gi en tilbakemelding like etter høstferien. Selskapet stiller seg også positiv til å se på mulighetene for videre utbygging nordover i bygda.

 

Nord for kirka, inkludert Bergsbakka er det 27 på lista.