Sist oppdatert: 21.09.2018 18:44

Mer politisk aktiv?

 

ARNE HEIMESTØL
Høsten 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. I Sør-Aurdal har det den siste valgperioden vært seks forskjellig lister. Fem av disse er politiske partier. Den siste er Tverrpolitisk kommuneliste.

 

Å være medlem i et parti eller å delta på møte i Tverrpolitisk kommuneliste gir langt større mulighet til å påvirke politikken som føres i kommunen enn ved kun å stemme ved valg.

 

Hvorfor bør du engasjere deg?

Vi vil tro at alle listene ønsker større politisk engasjement. Noen kan sikkert tenke seg å stå på liste. Da er det på tide å melde seg til tjeneste, for nominasjonsarbeidet er allerede i gang i noen av partiene. Noen vil gjerne delta i utforming av valgprogram og være med på nominasjonsarbeidet. Kanskje kan du tenke deg styreverv, eller du vil møte opp på medlemsmøter?

 

Nedenfor har vi laget informasjon om hvordan du kan bli medlem i politiske partier som er representert i kommunestyret i Sør-Aurdal. Vi tar også med informasjon Tverrpolitisk kommuneliste har gitt. Skulle noen ønske å arbeide for at andre partier/lister skal delta i kommunevalget, følger vi selvsagt opp med informasjon om dette.

 

Senterpartiet
Vi i Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil videreutvikle
et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor du velger å bo. Vil du være med oss å jobbe for det? Bli med på laget, da vel! skriver Senterpartiet på sin riks-hjemmeside. Her finner du utfyllende informasjon om hva medlemskap koster og hvordan du kan melde deg inn i partiet.

  • Her finner du hjemmesiden til Sør-Aurdal Senterparti.

Ragnhild Kvale er leder i lokallaget:

Hvor lenge må en ha vært medlem i Sp før en får stemmerett på partimøter?
En har stemmerett på partimøter så fort en kan dokumentere at medlemskontingenten er betalt (kan betales via innmelding på SMS, Vipps, hjemmeside, faktura).

Hva er fristen for å melde seg som medlem hvis en ønsker å stå på liste i kommunevalget?
Senterpartiet har ingen frist for dette. Vi har eller ikke noe krav om at kandidater må være medlem av partiet, men har vedtektsfestet at de BØR være det.

Når skal dere ha nominasjonsmøte og vedta program for kommende valg?
Kommunevalg: Datoer for disse møtene er ikke bestemt enda, men blir først på året.
Fylkesvalg: Der skal vi ha nominasjonsmøte for fylket lørdag 24.11.2018. Mens fylkeprogrammet vil bli vedtatt på fylkesårsmøtet i første helga av mars 2019.


Arbeiderpartiet

– Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du? skriver Arbeiderpartiet. Hovedsaker: Arbeid til alle er jobb nummer én. Alle skal ha like muligheter til god helse. Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Tidlig innsats for de yngste. Kunnskapsløft for arbeidslivet.

  • Her finner du hjemmesiden til Sør-Aurdal Arbeiderparti.

  • Denne siden kan du besøke hvis du ønsker å bli medlem i Arbeiderpartiet.

I Sør-Aurdal Arbeiderparti har man fulle medlemsrettigheter så snart medlemskontingenten er betalt. Både nominasjonsarbeid og arbeid med valgprogram er igangsatt.

Høyre
Hjertesaker: Skape flere jobber. Kunnskap i skolen. Trygg omsorg, raskere behandling, styrke forsvar og beredskap.

  • Her kan du lese om lokallagets hovedsaker.

  • denne siden kan du registrere deg som medlem.

Du må ha vært medlem i minst fire uker og betalt kontingenten din innen møtet starter for å ha stemmerett på årsmøtet og nominasjonsmøtet.

 

For å stå på listen bør man ha blitt medlem når nominasjonsmøtet avholdes. Men så lenge man melder seg inn i rimelig tid etter dette, er det ok. Hvis du ikke har vært medlem i fire uker før nominasjonsmøtet, har du ikke stemmerett, selv om du selv er kandidat.

 

Vi skal ha fellers årsmøte og nominasjonsmøte 23. november. Programmet skal vedtas 15. mars. Vi har begynt med programarbeidet, men har likevel ønsket en avstand mellom disse to møtene da vi ønsker at kandidatene selv skal få være med å påvirke programmet.

 

Vi håper folk stiller seg positive når vi nå ringer rundt for å spørre om folk kan tenke seg å stille som kandidat for Sør-Aurdal Høyre. Hvis noen ønsker å være med, og ikke har blitt spurt, eller lurer på hva det innebærer, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

 

Maghild Huseby Bolstad


Kristelig Folkeparti

– KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, skriver partiet på sin hjemmeside.

  • Her kan du registrere deg som medlem.

I Sør-Aurdal KrF har man fulle politiske rettigheter fra den dagen en melder seg inn i partiet. 25.9. er det styremøte i lokallaget. Da starter arbeidet med valg 2019. – Lokallaget tar gjerne mot både medlemmer og listekanditater, sier Harald Liodden. Lykkes en med å stille liste, vil det være tid for å starte programarbeidet.

Fremskrittspartiet
Noen hjertesaker: Skatter og avgifter. Samferdsel. Helse og eldreomsorg. Innvandring.

  • Utfyllende informasjon om hjertesaker finner du her.

  • Her kan du registrere deg som medlem.

Fremskrittspartiet har foreløpig ikke svart på spørsmål vi sendte til partiet.

Tverrpolitisk kommuneliste
– Tpk har kommet igang med forberedelser til valget 2019. Vi synes det er positivt at media (Hedalen.no) engasjerer seg tidlig i valget 2019. Tpk har ingen medlemsliste da vi er åpen for alle som er uavhengig av politisk ståsted, skriver Erlend Andreas Bringsli.