Sist oppdatert: 19.09.2018 19:12

20180920 Nytt fra Hedalsheimens Venner

 

SOLVEIG LIE

 

På Hedalsheimen er det mange som ikke hører! Noen hører kanskje litt. Det burde være en menneskerettighet å få høre det som blir sagt!

 

 

Foreningen Hedalsheimens venner vil derfor montere et lydanlegg på Hedalsheimen slik at de som ikke hører – får høre. Vi har fått et tilbud på lydanlegg fra Lydrommet, Thv. Meyersgt. I Oslo på kr. 37.936,-
I tillegg kommer det kostnader på elektrisk arbeid.

Anlegget består av et rack som skal monteres inn i veggen til kjøkken, 4 høyttalere og to mikrofoner. Anlegget vil bli slik at alle kan bruke det. Det er bare å skru på og av.

Kjell Ivar Vestrom vil legge ned mange timer på dugnad for å installere anlegget. Han vil ta med seg ekstra ekspertise når han trenger det.

Hedalsheimens venner er en liten organisasjon. Økonomien er først og fremst basert på den årlige basaren. Derfor ville det hjulpet mye med et økonomisk bidrag.

Hvis du vil være med å bidra til lydanlegget på Hedalsheimen – er det til
kto nr. 6185 05 32531 Foreningen Hedalsheimens venner. Eller
VIPPS: 90913689 Foreningen Hedalsheimens venner v/Anne Ingunn Grønhaug, sekretær.

Alle bidrag som kommer inn til Hedalsheimens venner, vil bli brukt på Hedalsheimen siden venneforeningens formål er å bidra til økt trivsel for alle de som bor på Hedalsheimen.

Med et moderne lydanlegg vil alle kunne følge med på det som skjer. Det skulle vel bare mangle.

Hedalsheimen må vi verne om! Det er et flott sted i Hedalen og et flott sted i Sør Aurdal.

Hilsen Foreningen Hedalsheimens venner
v/Solveig Lie
97114530
Solveiglie1@gmail.com