Sist oppdatert: 24.09.2018 14:29

Har sagt opp samarbeid om felles legetjeneste på Nes

 

ARNE HEIMESTØL

I siste kommunestyremøte opplyste Anne Kirsti Sørumshaugen at det ikke har lykkes å få legen på Nes til å delta i legevaktssamarbeid i Valdres. Årsaken er at han nå er bosatt i Hønefoss.

  • Se dette oppslaget om samarbeid med Ringerike kommune om felles legetjeneste på Nes i Ådal.

Sør-Aurdal må bidra med tre leger i legevaktssamarbeidet i Valdres. Ettersom den ene legen er over 60 år, kan han ikke pålegges legevakter. Dette fører til at kommunen nå vurderer å få på plass en legehjemmel til i tillegg til de to faste legene og turnuslegen som arbeider ved legesenteret i Bagn.

 

Fastlegeordningen
Oppsigelsen av samarbeid om legehjemmel på Nes får ingen betydning for de som har fastlege der. Du kan fortsatt velge fastlege i en annen kommune enn du bor, og du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Helsenorge.no opplyser at alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

  • Les mer om bytte av fastlege her.

Legen på Nes
Wafer Bang er lege på Nes i Ådal. Han har for tiden 943 personer på sin legeliste. Det er 257 ledige plasser på denne listen.

 

Sør-Aurdal
Nerijus Gintalas har 881 personer på sin liste og har plass til 59 til.

 

Gert Halleby har 945 personer på sin liste, og har plass til 25 til.


Listen uten fast lege har for tiden vikarer og har 181 ledige plasser.

 

Sørumshaugen opplyste at flere har fastlege utenfor kommunen, og en del innbyggere i andre kommuner har valgt fastlege i Sør-Aurdal.