Sist oppdatert: 27.09.2018 14:55

20180927 Politiske lister

  SOLVEIG LIE

"Den som leter finner", heter det – men letes det på rett sted, eller kan det være slik at det man leter etter – kanskje ikke finnes?

*

Det går mot valg! Om ett år kan det politiske kartet i Sør-Aurdal bli snudd på "huggu".
Og da ville det vært særs fint om man kunne finne litt informasjon om de forskjellige partiene i god tid på forhånd – før kommunevalget. For det er fra nå av det gjelder! Og det er fra nå av – meninger kan brytes og utveksles. For alle kan jo ikke være enige med alle! Og da er det også slik at alle – har alle muligheter – til å få fram sitt synspunkt.

Men hvor er partiprogrammene?
Det er vanskelig å lage seg et bilde over partistrukturene i kommunen når programmene for de enkelte partiene ikke viser seg – selv etter masse søk på Google. Men det kan jo selvfølgelig være noe galt med kunnskapen om Google. Og så kan det jo kanskje være litt for tidlig? Ett år er jo lang tid. Men ett år kan også være veldig kort tid hvis det skulle bli et politisk skifte.

Selv om de politiske partiene i Sør-Aurdal selvfølgelig vil det aller beste for sin egen kommune – må partiprogrammene ut til folk! For hvorfor ellers skulle det lages partiprogrammer? Og hvorfor ellers skulle det være valg?

Da ville det vært fint om alle partier kunne gå sammen om å distribuere sine ulike politiske programmer omtrent på samme tid! For på den måten kan man gjøre det enklest mulig for innbyggerne og på den måten kunne innbyggerne få en helhetlig oversikt – over hva hver og en i partiet mener og kanskje også hva som er det viktigste og hva som er det litt mindre viktige ting for Sør-Aurdal kommune.

Dette må være ganske enkelt. Som oftest er det enkle det beste. Da kan det bli så lett å forstå og også lettest mulig å forholde seg til.


Solveiglie1@gmail.com
971 14 530