Sist oppdatert: 28.09.2018 16:40

Svar på innlegget Politiske lister

  OLAV KRISTIAN HUSEBY

Solveig Lie etterlyser tilgang til partienes program. Vi er enig om at det bør være lett tilgjengelig. For Sør-Aurdal Høyres del så finnes de på Høyre.no. Der søker man lokalavdelingene etter fylke og kommune. Programmet i sin helhet finner man der, sammen med kontaktinformasjon til både styre og politikere. Vi søkte også på Google, og ved å skrive Sør-Aurdal Høyre og program, ble vi ledet rett til siden med vår politikk.

Sør-Aurdal Høyre har også en meget aktiv Facebook-side. Der legges det ut aktuelle saker fra både lokal og nasjonal politikk. Der kan alle være med på å diskutere saker og innspill.

Programmet for neste periode er under arbeid, og vil bli offentliggjort når det er vedtatt i mars. Undertegnede er programansvarlig og er i full gang med å samle innspill til programmet.

Sør-Aurdal Høyre skal ha to åpne møter hvor innbyggerne og andre interesserte kan møte oss og komme med ytringer og synspunkter på politikken de vil ha i kommunen vår.

Det første er på Sliperiet på Bagn 27. oktober og det andre er på Kroken i Hedalen 3. november. Møtene vil bli annonsert senere.

Redaktøren etterlyste i et tidligere innlegg en bredere nominasjon. Med vår kjennskap til det politiske liv i kommunen, vet vi at mange i disse dager arbeider hardt for å få med befolkningen til å stille på liste. Det er ikke noe enkelt arbeid. Både kjønnsfordeling, alder og geografi skal tas hensyn til, og partiene prøver etter beste evne å lage en god liste. Det er jo en god liste som vinner valg.

Høyre har mange medlemmer i Sør-Aurdal, men arbeider også for å få med folk som i dag ikke er med i partiet.

Innspill til program eller kandidater kan du sende til olav.kristian.huseby@sor-aurdal.kommune.no. Telefon/sms 91798018.

Sør-Aurdal Høyre
Olav Kristian Huseby
Gruppeleder