Sist oppdatert: 07.09.2018 22:50

Senterpartiet svarer

 

ARNE HEIMESTØL

Hedalen.no har utfordret listene/partiene i Sør-Aurdal til å svare på spørsmål knyttet til forberedelse av nytt kommunevalg. Her kommer svarene Senterpartiet har gitt.

 

– Hvor mange medlemmer har Sør-Aurdal Sp?

Sør-Aurdal SP har 52 medlemmer.

– Hvilke muligheter har partimedlemmer til å påvirke politikken partiet fører i kommunen?

Gode muligheter til å påvirke. Alle gruppemøter er åpne for medlemmer, og i vanskelige/tunge saker arrangeres medlemsmøter for å få fram medlemmenes syn.

– Hva gjør dere for å rekruttere nye medlemmer?

Dette har dessverre ikke vært nok prioritert, vi har ingen spesielle tiltak/strategier for å rekruttere pr. nå. Måten vi rekrutterer på nå, er at medlemmer prater med kjente og framsnakker SP når de føler for det.

Det vi mener er viktig å få fram i praten, er at i Sp er det rom for alle meninger, og vi svinger ingen "partipisk" for å påtvinge meninger.

– Hvordan blir nominasjonsarbeidet lagt opp?

Sør-Aurdal SP valgte nominasjonskomité på medlemsmøte i vår. Komiteen forespør alle sittende kommunestyremedlemmer om de tar gjenvalg. Deretter er det medlemsmøte der komiteen orienterer om prosessen videre og ber om innspill på hvem de kan forespørre om å stå på lista. Så arbeider nominasjonskomiteen med å få listenavn. Deretter blir navna lagt fram på et medlemsmøte. Det er medlemmene som prioriterer rekkefølga på endelig liste.

– Hvordan legger dere opp arbeidet med utforming av program?

Medlemmene velger programkomité, bestående av 4–6 stk.
Programkomiteen ber medlemmene om innspill til partiprogrammet. Deretter arbeider komiteen med innkomne forslag og lager utkast til partiprogram. Etter dette er det medlemsmøter der forslag til partiprogram legges frem.

Medlemmene kommer da med uttalelser, kanskje blir det endringer, eller programmet vedtas. Blir det endringer, arbeider programkomiteen med disse, før programmet blir lagt fram på
nytt medlemsmøte. Slik fortsetter det til partiprogrammet vedtas av medlemmene.

– Hvilke saker vil dere framheve som vinnersaker for dere i inneværende valgperiode?

 • At vi omsider har fått landa utbygging av skolebygg på Fossvang – uten nye låneopptak.

 • Oppstart av prosjektet aktiv bosetting.

 • God økonomistyring og vilje til å bruke penger på å opprettholde tjenester og struktur.

 • Samferdsel: E-16 snart sluttført gjennom hele kommunen. Vi har fått på plass synenergi av dette med masse til Reinlivegen.

 • Vi har stått på for gang og sykkelveg til Begna Bruk og langs E-16 ved Begnadalen skole.

  Vi føler at SP har tatt spesielt ansvar for å opprettholde gode diskusjoner i kommunestyret. Selv om vi er så store som vi er, er ikke saker avgjort før vi møtes i kommunestyret, og vi tar ofte inn andre partier sine gode innspill.

  Vi har tatt tak i utfordringer og stått for våre valg.

– Hvilke saker ønsker dere å prioritere i siste del av valgperioden?

 • Aktiv bosetting

 • Jobbe for å utvikle bygdene, og dermed legge grunnlag for å fortsatt ha gode tjenester i hele kommunen.

 • Prøve å arrangere åpne møter med aktuelle tema. Eksempel som vi har arrangert: Praktiske fag i skolen v/Anne Tingelstad Wøyen, og  aktiv bosetting v/gruppa i SP som jobba med dette.