Sist oppdatert: 01.04.2019 10:07

Kommunebarometeret for 2019

ARNE HEIMESTØL

Kommunal Rapport har publisert foreløpige tall for Kommunebarometeret 2019.

Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

Her er tallene for Sør-Aurdal sammenlignet med tilsvarende tall for 2017 og 2018.
 
  2017 2018 2019
Barnehage (10 % vekt i barometeret) 346 404 342
Barnevern (10 %) 315 251 233
Grunnskole (20 %) 297 348 293
Helse (7,5 %) 34 96 362
Kostnadsnivå (5 %) 181 109 142
Kultur (2,5 %) 182 254 285
Miljø og ressurser (2,5 %) 378 328 387
Pleie og omsorg (20 %) 97 159 86
Saksbehandling (2,5 %) 186 211 310
Sosialtjeneste (7,5 %) 225 227 131
Vann og avløp (2,5 %) 392 257 338
Økonomi (10 %) 102 87 105