Sist oppdatert: 10.04.2019 16:49

– Nødvendig endring av posttilbudet

  PRESSEMELDING FRA POSTEN NORGE

Posten mener Regjeringens forslag om færre dager med postomdeling, er et nødvendig steg for å tilpasse posttjenestene til en digital tid med nye brukerbehov.


Posten mener regjeringens forslag om færre dager med postomdeling er et nødvendig steg.

Regjeringen foreslår landsdekkende postomdeling annenhver dag fra 1. juli 2020. I tillegg vil regjeringen sikre tre faste avisdager i uken i områder uten egen avisdistribusjon.

– Daglig postomdeling var en god løsning da det var store mengder post som fylte opp postkassene. Nå kommuniserer vi på nye måter, og Posten må endre tjenestetilbudet deretter. Samtidig med færre postdager til postkassen, vil Posten utvide tilbudet med hjemlevering av pakker tilpasset netthandel, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Regjeringen begrunner forslaget med digitaliseringen av samfunnet og at antallet fysiske brev har falt med 65 prosent de siste 20 årene. Norske husstander får i gjennomsnitt tre adresserte postsendinger per uke. Dermed er det ikke grunnlag for å opprettholde postomdeling fem dager. Samtidig øker netthandelen, og Posten vil tilby større valgfrihet og flere leveringsformer enn i dag.

– Posten er klar for fremtiden. Vi har over mange år gradvis tilpasset oss markedsutviklingen og nye kundebehov. Alle ser at det blir mindre post i postkassen. Da blir det uforholdsmessig dyrt for samfunnet å opprettholde de samme leveringspliktige tjeneste som før, sier Wille.

Posten distribuerer i dag under 15 prosent av lokalavisene, hovedsakelig i grisgrendte strøk der avisene selv ikke ser seg tjent med å ha egen distribusjon. Bransjen har uttrykt bekymring rundt konsekvensene for papiravisene ved færre faste omdelingsdager. Regjeringen tilrettelegger nå for å kjøpe distribusjon to faste dager i uken – i tillegg til lørdag.
– Hvorvidt Posten vil levere tilbud i konkurransen om faste avisdager, vil vi vurdere når anbudet kunngjøres, sier Wille.

Gitt en rask avklaring i Stortinget vil Posten jobbe med sikte på å innføre postomdeling annenhver dag fra 1. juli 2020. Det blir den største operasjonelle og personalmessige omleggingen i Postens historie.

Bemanningen reduseres med om lag 1500 årsverk, i tillegg til at ca. 2600 medarbeidere ved postterminalene og sjåfører får endrede arbeidsoppgaver.

– Vi har forberedt oss på en utvikling med færre postdager og har lagt planer for å gjennomføre denne krevende omstillingen. Tidsplanen er stram, og vi er i likhet med de ansattes organisasjoner opptatt av en god omstillingsprosess, understreker konsernsjefen.