Sist oppdatert: 16.04.2019 20:08

Festkonsert innledet påska i Hedalen

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG ERIK SOLHJELL
VIDEO: HELGE NORDBY

Med en god blanding av gamle og nye aktører ble det arrangert løypelagskonsert for tolvte gang på Hedalen barne- og ungdomsskole lørdag før palmesøndag.

 


Valdres kammerkor med dirigent Svein Erik Sagbråten. Jacob Burhöi akkompagnerte på piano. Foto: Erik Solhjell

Konsertene, som ifølge konferansier Olaf Søbekkseter, er de eneste i sitt slag i verden, har de elleve første årene vært organisert av de tre Kantorum-korene. Dette året ble det for få påmeldte basser, og undertegnede måtte melde til Hedalen løypelag at konserten 2019 ikke kunne gjennomføres.

Det skapte bekymring i løypelagsstyret, og Helge Nordby tok på seg oppgaven med å få i stand konsert likevel. Et omfattende program ble satt sammen. Noen aktører hadde vært med tidligere, og flere var nye. Konserten, som hadde to avdelinger med innlagt matpause, falt i svært god smak hos de mange frammøtte.

Hedalen musikkorps var først ute. Korpset var forsterket med brasskvintetten som seinere hadde to egne avdelinger. Denne kvelden var korpset på sitt beste, og vi lot oss spesielt imponere over Vårsøg av Henning Sommero, der Andreas Haugen var solist.

Hedølen Herman Nordby hadde med seg fire musikere han har spilte sammen med i Jaren Hornmusikk-forening og Valdres Brass Band. De framførte sju stykker, alle på høyt nivå.

Marita Slettevold, Ingvild Høgfoss Støkken og Osvald Fossholm framførte solostykker akkompagnert av pianisten Jacob Burhöi. Dette ble et flott gjensyn med aktører som har vært med før.

Burhöi framførte også musikk av Beethoven. I tillegg akkompagnerte han Valdres kammerkor – som denne gangen stod for korinnslagene. Dirigent Svein Erik Sagbråten har satt sammen et kor med medlemmer fra store deler av Valdres. Han er tidligere operasanger. Valdres kammerkor imponerte stort, og samarbeidet mellom dirigenten og pianist Burhöi var spennende å studere for en halvstudert røverdirigent.

Flerstemt sang akkompagnert av langleik med brødrene Aastad Bråten og Gyda Grøndalen ble ett av kveldens største høydepunkter. Og da Olsvald Fossholm, Svein Erik Sagbråten og Jacob Burhöi framførte O Sole Mio av E. Di Cappua / G. Cappuro, tok salen helt av.

Og her legger vi til: Overskuddet fra samtlige løypelagskonserter går til et utmerket formål: Hedalen løypelag.


Ingvild Høgfoss Støkken. Foto: Erik Solhjell


Brødrene Ole og Knut Aastad Bråten og Gyda Grøndalen. Foto: Erik Solhjell

 
Osvald Fossholm og Svein Erik Sagbråten. Foto: Erik Solhjell


Hedalen musikkorps med dirigent Arild Bjørnstad. Foto: Arne G. Perlestenbakken


Andreas Haugen i Hedalen musikkorps. Foto: Arne G. Perlestenbakken


Marita Slettevold og Jacob Burhöi. Foto: Arne G. Perlestenbakken


Brasskvintetten. Foto: Arne G. Perlestenbakken


Valdres kammerkor. Foto: Arne G. Perlestenbakken


Helge Nordby, som organiserte denne konserten, fikk blomster og
takk fra Hedalen løypelag v/Bjørn Vadholm. Foto: Arne G. Perlestenbakken