Sist oppdatert: 15.04.2019 19:50

Hyttepåske: 15 000 hytter mangler slokkeutstyr

  – Sol og nydelig påskevær får nordmenn til å strømme til hyttene sine nå. Men samtidig stiger risikoen for hyttebrann. I fjor var det over tusen hyttebranner og undersøkelser viser at rundt 8000 hytter mangler røykvarslere, mens hele 15000 mangler slokkeutstyr, skriver Tryg forsikring i en pressemelding.


Illustrasjonsbilde: Kvam brannvesen

– Brenner det på hytta kan du ikke forvente å få hjelp til å slokke. Mange hytter ligger avsides til, og det kan ta lang tid for det lokale brannvesenet å rekke frem. Da er det avgjørende at hytta har rikelig med slokkeutstyr, sier Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Tusenvis har opplevd brann på nært hold
Hvert år er det rundt 1200 hyttebranner i Norge, og mer enn 30 000 hytteeiere har opplevd brann på nært hold de siste ti årene, viser undersøkelser av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring. Mangelfullt vedlikehold og feil montering og bruk av skorstein og ildsted er de vanligste brannårsakene.

– Det desidert viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta er røykvarsleren. Mangler man både røykvarsler og slokkeutstyr, kan en hyttebrann ende i en katastrofe. Det er ikke uten grunn at dette er utstyr som er påbudt i alle boliger, inkludert hytter, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

Hyttebranner for milliarder
Undersøkelser har også avdekket at mange selv utfører elektriker- og rørleggerarbeid på hytta. Skader oppstått etter arbeider utført av ikke faglig godkjente kan få alvorlige følger for hytteeieren. De ti siste årene har hyttebranner kostet over to milliarder og medført snittskader på rundt 300 000 kroner.

– Vi ser alvorlig på at hytteeiere ikke bruker fagfolk til å ordne elektrisitet- og rørleggerarbeid på hytta. Ikke bare er det ulovlig, det kan sette folk i fare dersom det oppstår elektrisk feil for eksempel om natten. Det finnes vel
450 000 hytter i Norge og nær 70 prosent av hytteeierne bruker hytta både sommer og vinter. Da bør man ha minst samme brannsikkerhet som hjemme, kanskje enda bedre, sier Setnes.

Trøndelag topper
De største erstatningsutbetalingene for brann i hytter og fritidsbolig i 2018 fant sted i august, mars og juli. Færrest branner var det i desember og januar. Fylkesvis var det flest branner i Trøndelag foran Buskerud, Nordland, Hordaland og Oppland. Færrest branner var det i Sogn og Fjordane foran Møre og Romsdal og Vestfold.

I påsken vil rundt 50 brannvesen i hele landet være ute og treffe hyttefolket for å oppfordre til mer fokus rundt brannsikkerhet på hytta. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

  • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.

  • Ha alltid ekstra batterier i reserve.

  • Gå aldri fra levende lys.

  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.

  • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte.

  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.

  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.

  • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr.

  • Bruk godkjent fagfolk til utbedringer som krever dette.

Undersøkelsen som avdekker at mange hytteeiere unnlater å bruke fagfolk til å ordne strøm- og rørleggerarbeid på hytta er gjennomført i mars 2018 og formidlet via Facebook. 1750 eiere og brukere av hytter i Norge svarte på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Vi forutsetter at respondentene i undersøkelsen gir et representativt utvalg.