Sist oppdatert: 01.04.2019 10:07

TPK sin liste til kommunevalget er klar

  HANNE GRIMSRUD, TVERRPOLITISK KOMMUNELISTE

Vel halvparten av kandidatene har vært på TPK sin liste tidligere. Vi har også fått med mange nye og spennende navn.

Vi har valgt å følge tradisjonen med å ha en ukumulert liste. Vi har også valgt å videreføre tradisjonen med å sette opp listen i alfabetisk rekkefølge. Det vil si at de som stemmer på oss, hvilket vi selvfølgelig håper er mange, selv velger hvem de vil gi en ekstra stemme ved å sette et kryss ved den aktuelle kandidaten.  

TPK-gjengen er samfunnsengasjerte personer i alle aldre som sammen har som mål å jobbe for kommunen som helhet. Kommunen vår står overfor utfordringer, ikke minst med tanke på den økonomiske situasjonen.

Vi mener dette må forsøkes løst på en positiv måte, der det settes fokus på muligheter fremfor begrensninger. Det største behovet kommunen har, er flere innbyggere og skattebetalere. Nye innbyggere trenger hus. De trenger jobb. De trenger en trygghet og forutsigbarhet med tanke på barnehage, skole, helse- og omsorgstjenester.  

Vi gleder oss til høstens kommunevalg og til å være med å prege utviklingen i årene som kommer.