Sist oppdatert: 02.04.2019 06:31

20190402 Er Sør-Aurdal kommune en bærekraftig kommune? Eller en framtidsrettet kommune?

  SOLVEIG LIE
Det vises til SAK 18/713 og her etterspørres det hva rådmannen i Sør- Aurdal kommune (SAK) egentlig mener.

Det letteste i verden må være å være en rådmann. For økonomer/rådmenn har jo sine økonomiske modeller. Og det er som oftest brikker i et spill som skal passe sammen.

Akkurat nå passer de brikkene inn i spillet som heter driftstilpasning. Og der skal det spares på alt. Og det er ikke noe rart. For Sør- Aurdals-hallen er ikke bare dyr å bygge, men også dyr å drifte. Vi er ikke dumme. Vi forstår jo det. For da må det spares på andre ting. Og nå mener rådmannen at det skal spares på blant annet skole.

Rådmannen mener at skolenedleggelser i bygdene er nødvendig - samtidig som man aktiverer "Bolystprogrammet". Hvor er den logikken? Mener rådmannen at hvis skoler nedlegges i bygdene, så kommer det flere folk?

Det kan hende at det er slik at rådmannen ikke ser forskjell på "bærekraftig utvikling" og "framtidsrettet utvikling". Og det vil være synd. For "bærekraftig utvikling" inneholder også – i høyeste grad- "sosiale forhold".

For hvem vil bosette seg i Sør-Aurdal kommune med de flotte bygdene våre -når det hele tiden skal diskuteres hvor skolene skal ligge?

Det kan se ut som om de økonomiske modellene til rådmannen har gått ut på dato. Og da må faktisk administrasjonen i Sør-Aurdal trå til. Det er tross alt politikerne vi har å forholde oss til. Ikke rådmannen.
Solveiglie1@gmail.com