Sist oppdatert: 05.04.2019 15:22

Behandling av spørsmål om habilitet

  ARNE HEIMESTØL

To av Arbeiderpartiets kommunestyremedlemmer ble av kommunestyret erklært inhabile under sak 13/19 – Bærekraftig kommune. Dette kom det reaksjoner på, og Hedalen.no har stilt rådmannen og ordføreren fem spørsmål.

Her gjengir vi spørsmålene og svarene vi har fått:

  1. Hvem ga rådmannen råd i spørsmålet han stilte knyttet til habilitet?
  2. Hva var lovgrunnlaget for at noen ble erklært inhabile?
  3. Hva var lovgrunnlaget for at de som ble erklært habile, var det?
  4. Spørsmålet om habilitet var drøftet på forhånd. Burde ordføreren ha kalt inn vararepresentanter for dem som ble erklært inhabile?
  5. Magne Damslora var setteordfører i noen få minutter. Da han ble erklært inhabil, ble det ikke valgt noen erstatter. Hvilken kommentar har ordføreren til dette?
     

Ordførerens svar
Viser til spørsmål under om kommunestyremøte den 4. april.

I forkant av møte fikk jeg henvendelse fra Bodil Øyhus Pihl og Ragnhild Kvale om sin habilitet. Dette tok jeg opp med rådmann for å høre hans vurdering.
Han vurderte Bodil som habil om hun ikke selv følte sterkt på sin habilitet. Ragnhild vurderte han som klart habil.

Jeg stilte så spørsmål om det kunne være andre og kom frem til Magne Damslora om hvordan rådmann så på dette. Her vurderte rådmann sakens forslag til vedtak som sa noe om hans arbeidsplass og mente det var mer naturlig og vurdere spørsmål om han var inhabil. Etter noe frem og tilbake hvem som kunne svare, ble jeg oppringt av en jurist fra fylkesmann som Asbjørn Lund hadde bedt ta kontakt. Samme spørsmål ble stilt han og samme svar ble gitt som rådmann hadde vurdert. Ragnhild klart habil, Bodil om hun selv følte sterkt for habilitetsproblemer og Magne som den eneste med direkte konsekvenser for vedtaket.

Det er opp til kommunestyre og ta stilling til dette og jeg mener formelt at jeg handterte dette rett. Alle fikk stille sine spørsmål. Alle ble vurdert av rådmann, også Lisbet Garli og Gunnar Heiene før avstemming av den enkelte.
Her kan ses Web-TV og protokoller.

Behandling:
Spørsmål om inhabilitet:
Bodil Ø. Pihl, ansatt Helse/omsorg, erklæres habil. Enstemmig.
Magne Damslora, vaktmester Begnadalen skole, erklæres inhabil. Enstemmig
Ragnhild Kvale, hovedtillitsvalgt, erklæres habil Enstemmig.
Lisbeth Garli, ansatt HEBU, erklæres inhabil Enstemmig.
Gunnar Heiene, ikke ansatt, erklæres habil. Enstemmig.

Rådmannens og ordførerens vurderinger ut i fra Forvaltningsloven kap. II §6-10 samt ordførers kontakt med jurist hos fylkesmann.

Avklarte svar for de to henvendelsene fra henholdsvis Kvale og Ø. Pihl var det ingen grunn til å vurdere kalle inn vara. Damslora, Heiene og Garli hadde ikke tatt kontakt i forkant, men reiste spørsmål i møte. Det er opp til kommunestyre og vurdere habilitet endelig selv om vi i forkant hadde vurdert Damslora til å være inhabil. Heiene og Garli hadde ingen tenkt på i forkant.

På grunn av forfall i AP var vi allerede på 5 varamannsplass for å få fulltallig gruppe. Selvsagt kunne vi gått videre men erfaringsmessig blir det vanskeligere få ut folk til lengere ned på lista vi går. Det er også oppfordret innledningsvis i innkallingen å melde fra om habilitetsspørsmål. Dette hadde vi som sagt bare fått fra to.

Vi valgte Magne Damslora til settevaraordfører før saksbehandlingen startet. Når en ordfører eller en varaordfører blir erklært inhabil i en sak, etter at saken er åpnet, har vi aldri valgt ny stedfortreder for disse funksjonene i de årene jeg har deltatt i politikken.

Om jeg har gjort feil under behandlingen av sak, ser jeg det som en naturlig konsekvens at saken i sin helhet tas opp til ny behandling 14. mai.

Med hilsen
Kåre Helland