Sist oppdatert: 06.04.2019 18:05

Ingen skolenedleggelser

  ARNE HEIMESTØL

Rådmannen sitt forslag til vedtak i skolesaken fikk ikke flertall i kommunestyret sist torsdag. Det gjorde dette omforente forslaget – som ble vedtatt mot én stemme.

Denne gangen oppfordrer vi leserne til å se videoopptak fra kommunestyremøtet. Det var mange, og til dels lange, innlegg i saken.

  • Her finner du videoene. I venstremargen du kommer til, ser du tre videoer.

Svein Erik Wold (Sp) stemte for rådmannens forslag til vedtak. I den første videoen som er knyttet til saken, kan du se Wolds første innlegg etter 1 t 26 min. Det andre innlegget finner du 12 min og 15 sek. ute i den tredje videoen.

Høring
Det omforente forslaget inneholder et punkt om høring. I den siste videoen kan du se at det ble debatt om hvordan forslag til vedtak skulle tolkes. Ca. 17 minutter ute i videoen sier Arne Leite at høring skal settes i gang for skole som kommer under elevtallsgrensen som ble fastsatt i skolevedtaket i 2015.

Legg merke til hva møteprotokollen sier om dette:

Når prognosene tilsier elevtallsutvikling under fastsatt grense ved en skole i samsvar med vedtak fra 2015, er det behov for å høre hvor foreldre og de involverte organer ønsker at elevene skal gå. Høringen må også avklare om det ønskes en raskere avvikling enn det vedtak i sak 006/15 tilsier.
Høringsnotatet skal sendes ut til følgende instanser:

  • Barnehagen- og skolens samarbeidsutvalg

  • Foreldrenes samarbeidsutvalg ved skolen

  • Skolens elevråd

  • Samtlige hovedtillitsvalgte med deres respektive arbeidstakerorganisasjoner

Det er også mulig for foreldre og ha egne innspill til høringen.
Vi ønsker med dette en prosess i forkant for å avklare hvordan vi best mulig skal møte eventuelle endringer i skolestruktur, og samtidig hensynsta tidligere vedtak som ligger til
grunn.
Forslag til høringsnotat med spørsmål godkjennes av formannskapet før utsending.