Sist oppdatert: 14.08.2019 16:30

Sør-Aurdal: mulighetenes kommune

  TRINE ADDE HANSEBAKKEN, ORDFØRERKANDIDAT FOR ARBEIDERPARTIET

Som innflytter så jeg raskt hvor gode tjenester Sør-Aurdal kommune gir. Dette er og en stor forskjell i forhold til mange andre kommuner. Dette fordrer økonomien, men ved å tenke mer innovativt er det tjenester som fortsatt skal leveres til alle innbyggere. Det er så mange muligheter i forhold til at vi har en sentral beliggenhet i forhold til byer som Fagernes, Gjøvik. Lillehammer, Hønefoss, Drammen og Oslo. Med mer infrastruktur i vei og bredbåndsutvikling ligger forholdene enda mer til rette her. Vi har fortsatt mye å jobbe med i forhold til at alle skal ha tilgang til bredbånd, men denne utviklingen er det stadig nye abonnenter som får tilbud om.

Vi har boligtomter i Reinli, Leiskogen, Hedalen og Begnadalen. Her er det muligheter for å bygge. Vi har næringstomter på Begna Industriområde. Her er det muligheter for nye innovative bedrifter å etablere seg. Her er det muligheter til å satse. Det kan å være mulighetene for nye innovative arbeidsplasser.

Og ikke minst det grønne skiftet: gullet vi har i skogen her i kommunen! Det er så mange muligheter, og antagelig flere uoppdagede muligheter fortsatt. I Innlandet hogger vi halvparten av det som avvirkes i Norge. Bioøkonomien er arvtakeren til oljen. Bioøkonomi er alt som spirer og gror på en bærekraftig måte. Det er det som vokser i skogene og gror på åkrene. Innlandet er tyngdepunktet for bioøkonomi i Norge. Vi har de største skogressursene i landet. Vi er blant de fremste på kunnskap, forskning og dyktighet. Det som kan lages av olje kan å lages av tre. Begna Bruk, Norsk massivtre, Hedda Hytter, Solvoll trevare, Trappemakeren og mange flere bruker rent trevirke.
I arbeidslivet i kommunen er det og mange muligheter. Som ansatt har jeg sett mange som har og har hatt mulighet til å utvikle seg. Se og bli sett, få muligheter og å gripe de, ha kvalifikasjoner og få rom til å videreutvikle de er viktig som arbeidstaker.

Når jeg kom til kommunen oppdaget jeg at det kunne ta litt tid å bli kjent med folk, men her er de rause, bryr seg om og med, står sammen om livet byr på utfordringer utover det vanlige og har venner for livet.

Naturen her har alt! Fjellet, skogen, kulturlandskap, vann, fosser og elver m.m. Det er bare å gripe mulighetene med fysisk fostring. Det er rikt av kulturmuligheter. Man har ikke alle fritidstilbud, men det er mye å velge i. Man må kanskje reise litt for å nå det man ønsker og har interesse for, men så slipper man å stå i kø for å få det til.