Sist oppdatert: 14.08.2019 16:30

Sør-Aurdal inn i framtida

  ELLING FEKJÆR, TVERRPOLITISK KOMMUNELISTE

Sør-Aurdal er en god kommune å vokse opp i, bo i, drive næringsvirksomhet i og bli gammel i. Sør-Aurdal kommune har en moderne organisasjon med dyktige ansatte og som gir gode tjenester til befolkningen i alle livets faser. Samtidig ligger kommunen vår nær de store befolkningsområdene på sentrale Østlandet med de tilbudene det innebærer.

Kort og godt: Det er godt å bo og arbeide i kommunen vår.
Til tross for alle de gode kvaliteter som er i kommunen vår, går folketallet ned. Her har vi en utfordring vi må ta tak i. Hvordan få ungdommen til å komme tilbake etter endt utdanning? Hvordan få nye folk til å etablere seg i kommunen vår? Dette er sentrale spørsmål TPK er opptatt av, og da trenger vi din hjelp! TPK ønsker å få til et samarbeid med befolkningen, for å snu denne utviklingen.

Utviklingen i samfunnet går meget raskt. Alt det som er bra i dag, vil ikke være godt nok i morgen eller om 5 år. Som folkets ombudsmenn har vi politikere et spesielt ansvar for å være med å styre utviklingen. Vi må da høre din mening, hvor skoen trykker både på kort og lang sikt.

Alle husstander i kommunen mottar i disse dager i postkassen Tverrpolitisk Kommuneliste sitt valgprogram. Vi ber deg studere programmet og helst komme med tilbakemeldinger til oss som har sagt ja til å stille til din disposisjon for å videreutvikle Sør-Aurdal. Vårt mål er å videreutvikle kommunen vår, slik at Sør-Aurdal kan gå framtida lyst i møte.
TPK har en ukumulert liste med 19 navn. Vi mener en ukumulert liste gir et reelt demokrati. Det er da du som bestemmer hvem som skal være i kommunestyret, være din ombudsperson de kommende 4 år.