Sist oppdatert: 15.08.2019 18:08

Folkets spørretime

  ARNE HEIMESTØL

I forbindelse med valgkampen har alle listene sagt seg villige til å svare på spørsmål fra leserne. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse. De skal være korte og gjerne begrunnede. De sendes til kontaktperson for hvert parti / hver liste.  

Det er partiene/listene som bestemmer hvilke spørsmål de vil svare på, og når svar er utformet, sendes spørsmål og svar til redaksjonen@hedalen.no.  Redaktøren publiserer det som kommer inn, fram til to dager før valget.

Nedenfor ser du hvem spørsmål kan sendes til.

Liste/parti Kontaktperson E-post
Senterpartiet Marit Hougsrud marit.hougsrud@sor-aurdal.kommune.no
Arbeiderpartiet Trine Adde Hansebakken trine.hansebakken@sor-aurdal.kommune.no
Høyre Olav Kristian Huseby olav.kristian.huseby@sor-aurdal.kommune.no
Tverrpolitisk kommuneliste Elling Fekjær Elling.Fekjaer@fekjaer.no
Fremskrittspartiet Gunnar Heiene gunnar.heiene@sor-aurdal.kommune.no