Sist oppdatert: 16.08.2019 07:26

20190816 Hva skal du stemme?
 

  SOLVEIG LIE

Det er kommunevalg den 09.09.2019. Det vet jo alle. Men hvis du spør hva folk vil stemme – får du som oftest svaret: "Nei, det vet jeg ikke – ikke enda."

Og hvorfor vet man ikke det? Det kan være slik at partiene er for like og at politikerne ikke skiller seg vesentlig ut fra hverandre. Og at samfunnsdebatten kanskje har vært fraværende. Har avisa "Valdres" tatt opp viktige ting for bygdene i Sør-Aurdal og noe om hvem som mener hva i forhold til partier?

Sør-Aurdal er en veldig liten kommune i Norge. Kommunen består av fem levende bygder, to stavkirker (av 29 i hele verden), godt samhold - (du vil alltid føle deg velkommen i Sør-Aurdal), kjent for stor dugnadsånd og E16 som skjærer gjennom hele Valdres fra Oslo til Bergen. På den måten er Valdres-bygdene lett tilgjengelige for alle og har mye kuturell kapital.

Men hva er viktig for deg?
Er det et levende bygdemiljø? Eller er det slik at det er like godt at alle skal bo i et veikryss i noen høyhus som ikke kan bli for høye?

Det kan se ut som om mange politikere bør komme på banen og fortelle oss helt konkret hvordan de vil utvikle Sør Aurdal for framtida. Jeg stiller meg helt bak Elling Fekjærs Ytring: At utviklingen går raskt og da gjelder det å tenke framover. Men framover mot hva?

Det er politikerne som skal styre utviklingen. Men hvem av dem som skal styre kommunen framover, er avhengige av ditt valg.

Lokale valg er viktig. Det er nå det gjelder!

Solveiglie1@gmail.com