Sist oppdatert: 16.08.2019 07:36

Med hjerte for alle i Sør-Aurdal

  KARI-ANNE RUSTEBAKKE, 2. KANDIDAT FOR HØYRE

Høyre ønsker å gjøre Sør-Aurdal til en sterk kommune, hvor folk trives og vil bo. En god kommune skal tilby gode tjenester, tilpasset innbyggerne. Derfor ønsker vi alle gode krefter: ideelle, private og offentlige velkommen for å kunne løse velferdsordningene i samspill. Kommunen skal oppleves som positiv og løsningsorientert i møte med innbyggere, næringsliv og ideelle organisasjoner.

Vi trenger et samfunn der flest mulig er i jobb. Arbeid er en verdi i seg selv: Det skaper tilhørighet, og gjør oss i stand til å forsørge oss selv, vår familie, samt bidra til samfunnet.

Det er viktig for Høyre å støtte opp om mennesker, for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. Det er folk flest, og bedriftene de jobber i, som bygger Norge og sikrer velferdssamfunnet.

Det private næringslivet er en forutsetning for velferden vår. Sør-Aurdal skal være en JA-kommune som ønsker næringsliv og utvikling velkommen. Det er viktig å støtte og legge til rette for de som har en idé som kan skape arbeidsplasser. Saksbehandlingstiden må være så kort som mulig, og planprosessene effektive.

Høyre skal føre en liberal fradelingspolitikk, der respekten for eiendomsretten skal være førende. Det er mange småbarnsfamilier som ønsker å bo på landet, og Høyre vil legge til rette for at boligeiendommer gjøres attraktive med muligheter for dyrehold og småskalaproduksjon.

Et godt samfunn skapes nedenfra, av familien, frivilligheten og nabolaget. Kommunens kulturliv og idrettsaktiviteter er avhengig av frivillig innsats. Frivilligheten gir oss sosiale arenaer, og den bidrar til samhold og vennskap. Derfor må vi bidra til gode vilkår for frivilligheten, noe som er en av mine hjertesaker.

Høyre vil investere i mennesker, fordi det er innbyggerne som skaper det gode samfunnet.  Politikerne kan bare legge forholdene til rette.