Sist oppdatert: 19.08.2019 17:42

Sør-Aurdal og arbeidslivet

  OLAV KRISTIAN HUSEBY, ORDFØRERKANDIDAT FOR HØYRE

Arbeiderpartiet har i to innlegg skrevet om arbeidslivet og uønskede deltidsstillinger. Det er bra, for alle ønsker vi at innbyggerne skal ha en jobb de trives med og de kan leve av.

Alle ønsker vi at fagarbeiderne skal få høy status og selvfølgelig ønsker vi at alle skal få mulighet til å etablere seg.

Uønsket deltid kan være en stor utfordring for mange arbeidstagere. Det er slik at ingen er i mot at arbeidstakerne har full jobb. Utfordringen med uønskede deltidsstillinger er størst i kommunenes organisasjoner. Helsesektoren og delvis undervisning er spesielt utsatt for uønsket deltid. Det har blitt færre i deltidsstillinger under nåværende regjering, enn når de overtok i 2013.

Vi vet at de ansvarlige i Sør-Aurdal kommune arbeider hardt for å unngå uønsket deltid, men fremdeles er det ikke helt slik vi vil ha det i vår kommune. Høyre er opptatt av at arbeidstagere og arbeidsgivere skal kunne finne fleksible løsninger og redusere ufrivillig deltid. For å gi flere i vår kommune mulighet for større stillinger og mer forutsigbare arbeidsforhold, vil en sammenslåing av flere kommuner kunne være et godt virkemiddel.

Høyres visjon er et samfunn der alle kan delta. Regjeringen har lagt til rette for funksjonshemmede i arbeidslivet gjennom flere støtteordninger. Vi har blant annet gjort det enklere å skape midlertidige stillinger slik at flest mulig kan få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet. Samtidig er arbeidet med å avdekke missbruk skjerpet kraftig inn.

Myndighetene, fagorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene har et tett samarbeid gjennom et trepartsprogram. Dette spesielt rettet mot bransjer som er spesielt utsatt for useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet.
Det finnes mange gode virkemidler for å skape et godt arbeidsliv for flest mulig. Det er muligheter for alle i Sør-Aurdal.

Olav Kristian Huseby
Ordførerkandidat Sør-Aurdal Høyre