Sist oppdatert: 19.08.2019 17:42

Full fart fremover

  SVEIN ERIK VOLD, SØR-AURDAL SENTERPARTI

Sør-Aurdal kommune er en godt drevet kommune og vi har en stø kurs fremover. Vi har selvfølgelig områder vi kan bli bedre på. Men det jobbes målrettet for å utvikle så gode tjenester for innbyggerne som mulig.

Både privat næringsliv og kommunen sliter med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft, dette er en problemstilling Senterpartiet skal følge opp. Vi må legge til rette for gode bo og oppvekstmiljø og attraktive aktiviteter for alle innbyggere.

Kommunen kan ikke gjøre dette alene, så vi må utvikle samarbeidet mellom kommunen, de frivillige organisasjonene og næringslivet. Kommunen har et ansvar, men innbyggerne har også et ansvar for utviklingen av kommunen.

Vi trenger en skole som kan inspirere ungdommen og gi dem god kunnskap for å takle livet som voksen. Mitt inntrykk er at det er noen som havner litt på sidelinja i skolesystemet vi har i dag. Årsaken til dette kan være både evner, interesser og andre problemer. Det jeg har sett og mener, er at disse elevene er veldig flinke når de får jobbe med ting de har interesse for. Kanskje vi kan legge om læringen slik at teorien er mer praktisk rettet. Det er lettere å lære et fag dersom en forstår hva man kan bruke det til senere i livet. Et godt eksempel er motorgruppa på SAUS. Dette læringstilbudet skal sikres og kanskje det kan utvides slik at datakoding, entreprenørskap og andre ting kan bli en del av dette. Vi trenger folk med fagbrev, teknikere og ingeniører innenfor helse, IT, landbruk, bygg og anlegg.

Kommunen må også bli mer aktiv i å rekruttere folk til ledige stillinger og bygge nettverk med studenter innen fagfelt som vi trenger arbeidskraft til.

Det er full fart i utviklingen i kommunen, og næringslivet blomstrer. Jeg vil berømme næringslivet i kommunen for å ta utfordringen og utvikle seg i takt med markedet. Vi har sterke institusjoner, industribedrifter, både store og små entreprenørbedrifter, servicebedrifter innen bygg og anlegg og forretninger som leverer varer og tjenester til fastboende og hytteturister. Bagn har blitt et naturlig stoppested for hyttefolk og gjennomgangstrafikk, og dette skal utvikles videre.

Det er også på gang et betydelig løft når det gjelder bredbånd utbygging og vegvedlikehold. Nå blir bredbånd tilgjengelig til de fleste fastboende i kommunen. Dette er et spleiselag som kommunen har bidratt med betydelige summer for å få til. Her har eiendomsskatten betydd at vi kan være med på denne satsingen.

Når det gjelder midler til vedlikehold av fylkesveger og utbygging av E-16, kan vi takke Valdres fremste lobbyist og politiker Kåre Helland. Det å ha Kåre på fylkestinget og den kontakten han har hatt opp i det politiske systemet har vært gull verdt for Sør-Aurdal og Valdres. Han må få noe av æren for å ha jobbet frem avtaler som har sikret bredbånd, penger til vedlikehold av fylkesvegene og utbygging av E-16.

Full fart i kommunen med hyttebygging og andre prosjekter har også satt press på administrasjonen, og da spesielt planavdelingen. Vi har nå alt for lang behandlingstid på byggesaker og dette bremser utviklingen.
Senterpartiet er innstilt på å bidra til tiltak som bedrer denne situasjonen.

Reglementet for fradeling, bo og driveplikt er under vurdering og endringer i dette kan medføre økt bosetning. Det er på høy tid å se på dette reglementet og vi må få til et system som er forutsigbart og rettferdig. Vi må sikre at utmark- , jakt- og fiske-rettigheter tilhører innbyggerne i kommunen.

Landbruket må ha forutsigbare og gode rammevilkår og ha mulighet til å drive næring i kommunen. Reglementet skal være romslig, men vi må unngå slakting av drivverdige landbrukseiendommer. Senterpartiet skal jobbe for et forutsigbart og godt reglement.

Alt i alt er det mye positivt som skjer i kommunen og jeg gleder meg til å bidra videre fremover.

Svein Erik Wold
Sør-Aurdal Senterparti