Sist oppdatert: 02.08.2019 20:23

Bolyst

  MARIT HOUGSRUD, ORDFØRERKANDIDAT FOR SENTERPARTIET

Hva er egentlig bolyst? Hva innebærer det? For Senterpartiet betyr bolyst, lyst til å bo! Det vil si at folk skal ha lyst til å flytte hit, altså at kommunen framstår som positiv og attraktiv, og at folk tenker at her vil det være fint å bo. Kommunen må oppleves som raus og imøtekommende, og de offentlige tjenestene må framstå som gode og trygge.

Men bolyst betyr også at folk skal like å bo her, og at folk skal ha lyst til å bli boende! Det er jo like viktig å ta vare på de innbyggerne som bor i kommunen i dag.

Dagens innbyggere må også oppleve tjenestene som gode og trygge, og kommunen som raus og imøtekommende. På den måten vil vi kunne overføre gode verdier til unger og ungdom fra Sør-Aurdal, og øke sjansene til at de føler bolyst i Sør-Aurdal.

Senterpartiet vil at alle som på en eller annen måte er i kontakt med kommunen, ny, veletablert, ung eller gammel, skal sitte igjen med en god følelse. At alle som søker jobb, skal føle at de blir tatt på alvor. Eller at alle som vil bygge seg et hus skal bli ønsket velkommen hit!

Med bolystprosjektet som settes i gang ønsker Senterpartiet altså å ha fokus på både nye og gamle innbyggere. Prosjektet må gjøre boliger og boenheter som folk ønsker seg, tilgjengelig. Vi ønsker å få flere tilgjengelige tomter for bygging av hus.

Prosjektet må ha fokus må hvordan vi får de unge til å komme tilbake, og kartlegge hva er som gjør at de ikke gjør det. Bolystprosjektet må samarbeide med næringslivet, kommuneadministrasjonen, politikere og andre innbyggere.

Bolystprosjektet må jobbe med positiv markedsføring av kommunen vår.
Sør-Aurdal, som er først i Valdres, kommunen midt mellom fjell og by! Hit skal det være godt å komme og her skal det være godt å bo. Senterpartiet ønsker at alle føler bolyst!