Sist oppdatert: 19.08.2019 06:23

Sammen om arbeidslivet

  MARIANNE SAND HANSEN, 3. KANDIDAT FOR SØR-AURDAL ARBEIDERPARTI

Mange jobber deltid og får ikke større stilling selv om de ønsker det. Det er også tilfeller av midlertidige eierløse stillinger.

For Arbeiderpartiet er det et mål at ansatte skal tilbys hele og faste stillinger som hovedregel. Hele, faste stillinger gir ei lønn å leve av, mer forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen, trygghet både for dem som bruker tjenestene og for de ansatte.

Det er likevel flere grunner til at noen velger deltid, det kan være småbarnsperioden eller helseutfordringer. Det skal man respektere, men vi ønsker å redusere den ufrivillige deltiden.

For å få til endring innenfor blant annet ufrivillig deltid og bruken av midlertidige stillinger er det viktig med et godt faglig politisk samarbeid. Sør-Aurdal Arbeiderparti har en samarbeidsavtale med Fagforbundet Sør–Aurdal.

Arbeiderpartiet og Fagforbundet har også en sentral samarbeidsavtale. De to grenene av arbeiderbevegelsen – den faglige og den politiske – har utviklet verdier og ideologisk grunnlag i samarbeid med hverandre.

Det fagligpolitiske samarbeidet er tuftet på et historisk samarbeid bygget på gjensidig respekt. Arbeiderpartiet ble i 1887 stiftet av nettopp fagbevegelsen.

 
Sør–Aurdal Arbeiderparti ønsker være med å styrke og fortsette å ha et godt samarbeid med Fagforbundet fremover, slik at vi sammen kan jobbe for arbeidstakernes og samfunnets beste.