Sist oppdatert: 21.08.2019 12:41

Jeg står på liste for første gang

  KJELL ERIKSEN, LISTEKANDIDAT FOR TVERRPOLITISK KOMMUNELISTE

Jeg har alltid vært engasjert i det lokalsamfunnet jeg har bodd i. Enten gjennom barne- og ungdomsarbeid, eller i grupper som har arbeidet for spesielle saker. Men jeg har aldri stått på noen liste eller vært medlem i et parti.

Politisk hører jeg nok hjemme et sted i sentrum, selv om jeg synes det er vanskelig å plassere meg selv i det tradisjonelle politiske landskapet.

Men nå har jeg sagt ja til å stå på Tverrpolitisk kommuneliste for Sør-Aurdal, – og hvorfor har jeg det?

Vi har nå bodd snart 11 år i kommunen, og jeg har opplevd at det til tider har vært en slags kamp mellom bygdene. Det strider mot det jeg oppfatter som fornuftig, for jeg er overbevist om at hvis det skjer noe positivt i en av bygdene, er det positivt for kommunen. Derfor ønsker jeg å løfte fram alle positive tiltak, alt som kan gi økt trivsel. Det vil også sannsynligvis gi vekst. Dette forsto jeg var en av kjernesakene til TPK da jeg snakket med lederne i gruppa.

I tillegg tiltaler det meg at lista til TPK er satt opp alfabetisk, og ikke er kumulert. Dvs.: Hver enkelt velger kan påvirke sterkt hvem fra lista som eventuelt ender opp i kommunestyret. Det er bare å sette et kryss i det markerte feltet på stemmeseddelen foran de personene man ønsker å løfte opp på lista. Her har vi som velgere en mulighet til å påvirke det nye kommunestyret.

Jeg er også miljøengasjert, og opplever at dette er viktig for personene på lista. Miljø er en av de viktigste sakene for meg.

Jeg har arbeidet med barn og unge gjennom det meste av livet mitt, og derfor var det helt naturlig for meg å engasjere meg i kampen for skolen i Hedalen. I forbindelse med det arbeidet, og filmen vi lagde, fikk jeg snakket med mange fagpersoner som kan mer om skole enn jeg. Det som gikk igjen, var at å legge ned skoler, i de fleste tilfellene ikke er lønnsomt, selv om det kan se ut slik på papiret. Det var også erfaringen vår da vi gjorde en spørreundersøkelse blant de unge i bygda, og unge som vurderte å flytte hjem. Dataene viste at i løpet av noen få år etter at skolen var blitt borte, ville flere familier ha flyttet ut av kommunen, og andre ville ikke flyttet hjem. Derfor vil jeg i utgangspunktet være svært skeptisk til å legge ned skoler i kommunen.

Men ført og fremst tror jeg på at det å arbeide sammen, og å arbeide for hverandre, er avgjørende for å gjøre kommunen sterkere. Og å gjøre den til et enda bedre sted å bo. Dette er i tråd med slagordet til TPK.

Samarbeid mellom bygdene er avgjørende for å skape vekst.
Vi kan være med på å gjøre hverandre gode.

Godt valg - bruk retten, og muligheten til å påvirke.