Sist oppdatert: 22.08.2019 13:03

Telenor er i gang med fiberutbygging

  ARNE HEIMESTØL

En kostnadssprekk har imidlertid ført til at selskapet har tatt ut 58 adresser av utbyggingsprosjektene i Sør-Aurdal. Likevel vil over 800 husstander få fiberoppkobling innen utgangen av mai 2020.

Det var i forbindelse med detaljplanleggingen kostnadssprekken kom for dagen. En vesentlig årsak er lange avstander mellom en del adresser. Dessuten måtte en god del stolper i telenettet byttes ut.

– For å løse disse utfordringene har vi tatt ut de 58 dyreste adressene, slik at totalprisen kommer innenfor de rammer Telenor kan bygge ut for, sier Key Account Manager i eneboligmarkedet i Telenor, Ronja Lørendal. De som ikke får fiber i denne omgang, er varslet skriftlig.

Oppfordrer til samarbeid

Selskapet Netel er nå i gang med skogrydding og innhenting av grunnrettsavtaler for framføring av fiber. Videre utbygging starter etter hvert som grunnrettsavtaler er i boks, og skogen ved telelinjene er ryddet. – Jeg oppfordrer alle grunneiere som blir kontaktet av våre entreprenører, å inngå dialog for å finne gode løsninger raskt, sier Lørendal.

I Bagn er Telenor i full gang med tjenesteleveranser / oppkobling av kunder.

– I øvrige områder er vi klare til å koble opp de første kundene rundt midten av november 2019 og vil fortsette oppkoblinger frem til slutten av mai 2020. Dette forutsetter at alle grunnrettsavtaler faller på plass uten videre forsinkelser. Det er også tatt høyde for tele og snø i denne framdriftsplanen, sier Lørendal.

1500 adresser

Telenor vil nå totalt 1500 adresser med den kommersielle utbyggingen som nå pågår i Sør-Aural og Nord-Aurdal. Vel 800 av disse er i Sør-Aurdal.

Har levert tilbud på nye prosjekter

– Videre kan Telenor også fortelle at tilbud på utlysning fra Valdres-kommunene om bredbåndsutbygging med offentlige støttemidler til ca. 1700 adresser ble levert av Telenor tirsdag 20.8.

– Nå håper vi å komme fram til forhandlingsbordet også på disse utbyggingsprosjektene, sier Lørendal, som viser til hvordan disse adressene fordeler seg:

  • Sør-Aurdal: 155

  • Nord-Aurdal: 410

  • Etnedal: 116

  • Vestre Slidre: 245

  • Øystre Slidre: 474

  • Vang: 295