Sist oppdatert: 24.08.2019 07:06

Du kan endre på stemmeseddelen

  ARNE HEIMESTØL

Det er knyttet en del usikkerhet til hva en kan gjøre med stemmesedlene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Her har vi laget et utdrag av brosjyren Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 – Viktig informasjon til deg som skal stemme.

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til de kandidatene du ønsker skal motta et slikt personstemmetillegg. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Fremgangsmåten for å gi personstemmer er beskrevet på stemmeseddelen.